Dobré správy pre ekonomiku EÚ

Výrazný pokles nezamestnanosti v Nemecku vyvoláva optimizmus v ekonomike eurozóny aj EÚ. V eurozóne tiež, prvý krát po viac ako štyroch rokoch, stúpla zamestnanosť vo výrobných sektoroch.

 

Krátka správa

Zlý stav nemeckej ekonomiky bol významným faktorom ťahajúcim nadol celé hospodárstvo Únie. Zdá sa však, že pokračuje trend zlepšovania z minulého roka. Podľa nemeckých oficiálnych zdrojov poklesla minulý mesiac nezamestnanosť o 110 000 ľudí, teda na 11,2 percenta. Je to už ôsmy pokles za posledných deväť mesiacov.

Podľa expertov spôsobili pokles opatrenia na vytváranie pracovných miest, celkové ekonomické oživovanie Nemecka, ale aj miernejšia zima, vďaka ktorej sa mohlo intenzívnejšie pracovať v sektoroch ako je stavebníctvo.

Nárast vo výrobných sektoroch bol prvý krát po viac ako štyroch rokoch (od mája 2001) zaznamenaný aj v celej eurozóne. Výroba expandovala najrýchlejšie od júla 2004. Podľa expertov sú správy o to povzbudzujúcejšie, že naznačujú udržateľný rast, živený domácou spotrebou i exportom. Sila ekonomického rastu by mohla Európsku centrálnu banku presvedčiť, aby vo februári znížila úrokovú mieru.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA