Dohoda o DPH neistá

Zdá sa, že Poľsko sa prikloní ku kompromisu v aktuálnom spore EÚ o znížení DPH, no Česká republika a Cyprus možno uplatnia svoje právo veta. Tri štáty sa musia rozhodnúť do 30. januára.

 

Krátka správa

Komisia nariadila Českej republike, Cypru a Poľsku, aby do 30. januára našli spôsob vyriešenia sporu o znížení dane z pridanej hodnoty (DPH), pretože na schválenie celoeurópskej dohody je potrebná jednomyseľnosť.

Podľa navrhovanej dohody by mal byť režim zníženej DPH rozšírený na päť druhov služieb, „náročných na prácu“ (renovácia domov, opravy topánok, oblečenia a bicyklov, čistenie okien, kadernícke a holičské služby a výpomoc v domácnosti).

Tri nové členské štáty sa usilujú presadiť „lepšiu dohodu“ a žiadajú rozšírenie zoznamu výnimiek s tvrdením, že navrhovaný režim ich bude „diskriminovať“. Tri štáty tvrdia, že v súlade so svojimi prístupovými zmluvami majú do roku 2007 právo na prechodné obdobie na znížený režim DPH, zároveň žiadajú predĺženie tohto obdobia.

Hovorkyňa komisára pre dane Lászlá Kovácsa Maria Assimkopoulou označila celú situáciu za „právne bizarnú“ a uviedla, že pred tým, než budú proti nim zavedené procedúry za porušenie dohody, sa Komisia troch spomenutých krajín opýta, či vo svojej domácej legislatíve mienia zvýšiť DPH na 15%. „Neposkytneme im [viac] času, no každý členský štát bude musieť zaručiť prijatie zákona, ktorý zvýši v súčasnosti zníženú úroveň dane,“ vyhlásila.

Nová poľská ministerka financií Zyta Gilowska už naznačila pripravenosť Varšavy prehodnotiť svoje stanovisko. Česi sa však zdajú menej naklonení kompromisu: „Osobne sa prikláňam skôr k tomu, že k dohode nedôjde,“ vyhlásil český minister financií Bohuslav Sobotka.

Štandardná minimálna DPH v EÚ je od roku 1999 stanovená na úrovni 15%. V decembri 2005 vypršal zoznam výnimiek. Na jeho predĺžení sa musí zhodnúť všetkých 25 členských krajín Únie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA