Dôležitosť a limity „dobrých makroekonomických výsledkov“

V ekonomickom prostredí poznačenom racionalizáciou pohybu pracovnej sily a globálnou konkurenciou sú, podľa názoru expertov na konferencii v Bruseli, dobré makroekonomické výsledky nutnou podmienkou pre vytváranie pracovných miest, nie však dostatočnou.

 

Krátka správa

Viac ako 30 účastníkov sa stretlo v Bruseli na dvojdňovej konferencii organizovanej európskou federáciou odborových zväzov, ETUC, 20.-21. marca, pod názvom „Reformy trhu práce a makroekonomická politika v Lisabonskej agende“.

Posledná časť konferencie mala názov „Reformy trhu práce a makroekonomická politika: Ako sú spojené?“. Počas nej Pervenche Berès (SES, Francúzsko), predsedníčka parlamentného Výboru pre hospodárske a menové záležitosti, označila proaktívny prístup k menovej a rozpočtovej politike, dvom hlavným komponentom makroekonomickej politiky, za nevyhnutý pre vytváranie pracovných miest a reformu trhu práce. Mnoho otázok vyvstáva v súvislosti s reálnou schopnosťou realizovať reformy: Ako podporiť reformu a ako investovať viac do výskumu a vývoja, ak vyššie verejné výdavky môžu znamenať nesplnenie cieľov Paktu stability a rastu? Kde výdavky škrtať?

Pervenche Berès povedala, že politika Európskej centrálnej banky je stále poznačená krátkosťou fungovania tejto inštitúcie a jej snahou o vybudovanie si autority. Vyslovila nádej, že jedného dňa bude ECB slúžiť aj iným cieľom, ako je cenová stabilita. To by bolo v zhode so štatútom banky, v ktorom sa píše: „Bez negatívnych následkov pre cieľ cenovej stability, má (Banka) podporovať všeobecnú hospodársku politiku Spoločenstva, s ohľadom na prispievanie k dosiahnutiu cieľov Spoločenstva…“

Hlavný poradca UNICE, európskej zamestnávateľskej organizácie, Jean-Paul Mingasson, naproti tomu zdôraznil prirodzený záujem podnikov na cenovej stabilite. Podľa neho má mnoho dnešných problémov, a hlavne problémy na trhu práce, svoju makroekonomickú dimenziu a preto ich môže vyriešiť práve makroekonomická politika. „Existuje celý rad reforiem, ktoré možno implementovať.“ Problémom však je, že „krajiny, ktoré potrebujú reformy najviac, sú aj najbližšie k svojim rozpočtovým limitom“.

Súhlasil s ním aj komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia: „Radšej by ste mali upratať svoju makroekonomiku, pretože ak urobíte chybu v makroekonomike, spôsobíte katastrofu.“ Z toho dôvodu je makroekonomická politika veľmi dôležitá, nie je však dostatočná pre vytváranie pracovných miest: „Aj s dobrými makroekonomickými výsledkami nemusíme byť nutne schopní zvýšiť zamestnanosť.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA