DPH ako nový problém rozšírenej EÚ?

Ministri financií EÚ sa včera nedohodli na škále zníženia miery DPH na služby, akými sú kadernícke služby, renovácie domov a reštauračné služby.

 

Krátka správa:

Poľsko, Česká republika a Cyprus oponujú kompromisnej dohode, prezentovanej Rakúskym predsedníctvom v EÚ v otázke vyňatia z pravidiel EÚ, týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa súčasných pravidiel musí byť DPH vo všetkých členských štátoch stanovená v minimálnej výške 15%. Krajiny si môžu stanoviť vyššiu sadzbu DPH, ale nemôžu ísť pod stanovený limit okrem istých služieb ako stavba a rekonštrukcia domov, opravy bicyklov či kadernícke služby. Pre tieto služby existoval systém, ktorý im umožňoval byť vyňaté, až do konca decembra 2005.

Francúzsky prezident Chirac sa pokúšal o získanie sadzby 6% pre reštaurácie, ale jeho úsilie bolo zablokované nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktorá odmietla v tejto otázke ustúpiť. Nemecko je proti znižovaniu sadzieb DPH vzhľadom na svoj vysoký rozpočtový deficit.

Poľsko, ČR a Cyprus chcú, aby bola nižšia sadzba DPH uplatňovaná aj na niektoré z tovarov, ktoré do nej ohli preradiť na základe vyrokovaných prechodných období pred vstupom do EÚ – napr. na stavbu nových domov, detské knihy a potraviny. Prechodné obdobia v tejto oblasti končia. Nemecko, Švédsko a Dásko však požadovali, aby ostal zoznam tovarov a služieb, pri ktorých je možné znížiť sadzbu DPH, čo najobmedzenejší. To viedlo k patu pri rokovaniach, pretože otázky, týkajúce sa zdaňovania, sú rozhodované jednomyseľne. Tieto krajiny dostali do konca týždňa čas na to, aby sa vzdali v tejto otázke svojho veta. Komisár EÚ pre daňové otázky Kovács oznámil, že bude musieť začať právny postup proti krajinám, ktoré pokračujú s uplatňovaním zníženej sadzby DPH v prípade, že nedôjde k dosiahnutiu konečného kompromisu. Podľa bruselských expertov tento nový „incident“ podčiarkuje novú mocenskú rovnováhu, odkedy sa únia rozšírila z 15 na 25 krajín. S tým, ako Poľsko preberá viac úlohu opozície a Francúzsko stráca svoju pozíciu lídra.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA