Dvojročný odklad poštovej reformy

Členovia výboru Parlamentu pre dopravu hlasovali drvivou väčšinou v prospech pozdržania liberalizácie poštových trhov v Európe do roku 2011, čo určite nepoteší komisára pre vnútorný trh Charlieho McCreevyho.

Krátka správa:

Členské štáty budú mať čas do 31. decembra 2010 (o dva roky viac, než znel pôvodný návrh) na to, aby eliminovali pretrvávajúce monopoly v poštovom sektore. O tom je podstata politického kompromisu, dosiahnutého členmi Výboru pre dopravu Európskeho parlamentu 18. júna 2007. Plénum bude o návrhu hlasovať v júli tohto roku.

Kompromisné riešenie bolo predložené nemeckým poslancom Parlamentu Markusom Ferberom (Nemecko, EPP-ED) potom, čo niektorí z poslancov Parlamentu argumentovali tým, že termín, navrhovaný Komisiou, by zničil verejných prevádzkovateľov v istých oblastiach EÚ, čo by malo za následok slabšiu službu spotrebiteľom a veľké škrty v počte pracovných miest.

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy, ktorý tlačil na to, aby bol rešpektovaný rok 2009 ako konečný termín, obvinil svojich oponentov z používania „taktiky strašenia“ a povedal: „Bližší pohľad na argumenty, ktoré predkladajú, aby sa vyhli alebo oneskorili otvorenie trhu, ukazuje, že v konečnom dôsledku nejde o nič viac, než o protekcionizmus … rok 2009 neprinesie chaos a tragédiu, ako nás o tom chcú niektorí presvedčiť.“

Táto „taktika strašenia“ si však, zdá sa, získala väčšinu poslancov Parlamentu, ktorí tiež umožnili 12 novým členským štátom, ako aj krajinami s topografickými problémami ako napr. Grécku dodatočné dva roky na zrušenie ich lukratívnych monopolov v tzv. vyhradených oblastiach, týkajúcich sa vyzdvihovania a doručovania počtových zásielok v hmotnosti pod 50 gramov.

Aby nedošlo k narušeniu konkurencie, výbor tiež hlasoval za to, aby zabránil v istom konaní poštovým prevádzkovateľom v krajinách, ktoré si zvolia udržať si svoje vyhradené oblasti, vstúpiť na trhy, ktoré boli úplne otvorené. „To pomôže vyhnúť sa tomu, aby sa chránení monopolisti správali na liberalizovaných trhoch ako kanibali,“ povedal spravodajca Markus Ferber. To by malo upokojiť krajiny, ktoré svoje poštové služby už liberalizovali, ako napr. Fínsko, Švédsko či Veľká Británia, alebo tie, ktoré tak plánujú urobiť čoskoro, napr. Holandsko a Nemecko.

Ferber verí, že toto, ním navrhnuté, kompromisné riešenie, ktoré si tiež získalo podporu troch najväčších politických skupín v Parlamente (EPP-ED, PES a ALDE) a bude pravdepodobne prijaté tiež na zasadnutí pléna v júli, môže ukázať, ako členské štáty dokážu riešiť svoje vzájomné rozdiely.

Diskusia v Rade bola doposiaľ polarizovaná medzi Francúzskom, ktoré tvrdí, že mechanizmy finančnej podpory v návrhu nie sú dostatočné na to, aby nahradili vyhradené oblasti a garantovali kvalitné univerzálne služby, a Nemeckom. Súčasná predsednícka krajina v EÚ – Nemecko – plánuje otvoriť svoj poštový trh 1. januára 2008 a kritizuje partnerov za to, že nechcú dodržať pôvodný termín – začiatok roka 2009 – ktorý by otvoril nové príležitosti pre nemeckú Deutsche Post a odvrátil situáciu, v ktorej by národný prevádzkovateľ musel konkurovať s prevádzkovateľmi poštových služieb, ktorých domovské trh by boli naďalej chránené (pozri EurActiv, 7. jún 2007).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA