ECB vystrašila európske podniky

Niekoľko európskych podnikateľských združení vyjadrilo svoju nespokojnosť s nárastom úrokových mier ECB o 0,25%, ku ktorému došlo 8. júna.

 

Krátka správa:

Európska centrálna banka (ECB) zvýšila 8. júna svoje úrokové miery o 0,25% na 2,75%. Trhy očakávali zvýšenie o 0,50% namiesto 0,25%, pretože inflačné tlaky sa zvyšujú, zdá sa, celosvetovo. Euro stratilo oproti doláru, pretože investori tak vyjadrili svoje znepokojenie s malou zmenou.

Na druhej strane vyjadrili mnohé podnikateľské skupiny v Európe svoju frustráciu s krokom ECB, pretože sa obávajú, že tento reštriktívny ťah menovej politiky ECB by mohol ohroziť začínajúce sa ekonomické zotavenie Európy.

Ernest-Antonie Seilliére, predseda UNICE, povedal: „Udržateľnosť tohto zotavenia by nemala byť považovaná za samozrejmosť a existujú riziká vo vzťahu k menovému vývoju. ECB by mala tieto riziká vyvážiť oproti miernej inflácii. ECB by mala uznať vo svojich budúcich politických rozhodnutiach, že euro sa blíži k prahu bolestivosti pre európske podniky.“

Gerhard Huemer, riaditeľ UEAPME pre ekonomickú a fiškálnu politiku, varoval pred rizikom pre malé podniky: „Malé podniky budú obzvlášť postihnuté touto politikou, a to pre priame spojenie medzi úrokovými mierami a úverovou kredibilitou. Zvýšené úrokové miery neprispievajú k pozitívnym očakávaniam, pokiaľ ide o financovanie úverov. Slabá komunikácia ECB počas posledných mesiacov je ďalšou dodatočnou prekážkou ako pre podniky, tak aj pre finančné inštitúcie, pretože vytvára neistotu ohľadom budúceho menového rámca,“ povedal Huemer.

Obchodný sektor je zo zvýšenia úrokových mier tiež nešťastný. „Pre obchodný sektor, ktorý predstavuje veľkú časť európskej ekonomiky a jedným z niekoľko málo sektorov, ktoré tvoria pracovné miesta, musí byť akékoľvek zvýšenie úrokových mier posúdené k jeho dôsledkom na kúpnu silu, spotrebu domácností, konkurencieschopnosť a zamestnanosť,“ povedal doktor Bernert, predseda EuroCommerce.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA