EK: Rast EÚ sa spomalí, Slovensku bude rásť najrýchlejšie

Hospodársky rast EÚ by mal podľa makroekonomickej prognózy EK budúci rok z tohtoročnej hodnoty 1,4 % poklesnúť na 0,2 %. Slovensko by však aj napriek prejavom krízy malo v najbližších rokoch rásť najrýchlejšie spomedzi všetkých krajín únie.

Ekonomiku EÚ čakajú tvrdé pády. Podľa jesennej prognózy hospodársky rast za rok 2008 dosiahne 1,4 %, čo je len polovica hodnoty dosiahnutej minulý rok. EK predpovedá, že najťažší bude budúci rok, kedže hospodárstvo bude pravdepodobne stagnovať na hodnote 0,2 %. Lepšie vyhliadky sú už na rok 2010, kedy opäť dôjde k zvýšeniu na 1,1 %. V eurozóne budú hodnoty v uvedených rokoch dosahovať najprv 1,2 %, potom 0,1 % a 0,9 % v roku 2010. 

Recesia a zlé vyhliadky pre EÚ 

EK podľa prognózy očakáva v treťom štvrťkoku 2008 pokles HDP, pretože niekoľko ekonomík EÚ postihla recesia alebo musia podnikať záchranné kroky. Slabnúci dopyt, pokles podnikateľskej dôvery, sprísnenie finančných podmienok a zníženie finančných úverov ovplyvnili investície, ktoré v rokoch 2004 – 2007 predstavovali hybnú silu hospodárstva EÚ. Nedôvera však panuje aj medzi spotrebiteľmi, aj keď sa dá očakávať rast čistých príjmov vďaka znižovaniu inflačných účinkov vyšších cien komodít. Mieru HDP by časom mohol prezmenu podporiť export, keďže sa bude menej dovážať.

Viac Európanov bez práce aj po roku 2010, inflácia rýchlo poklesne

EK predpokladá, že v dôsledku hospodárskych otrasov nezamestnanosť v najbližších dvoch rokoch porastie o jeden percentuálny bod. Kým v rokoch 2007 – 2008 v rámci EÚ vzniklo 6 miliónov pracovných miest (4 milióny v eurozóne) v rokoch 2009 – 2010 to bude len štvrť milióna pozícii. Porastie aj deficit verejných financií – z menej ako 1 % HDP v roku 2007 v rámci EÚ na 1,6 % v roku 2008, 2,3 % v roku 2009 a 2,6 % v roku 2010. Každú krajinu to zasiahne rôzne – aj podľa fiškálnych dôsledkov záchranných balíkov v oblasti financií.

Pozitívny vývoj EK očakáva aspoň v prípade miery inflácie. Po dosiahnutí vrcholnej hodnoty môžeme očakávať jej rapídny pokles pod 2,5 % v roku 2009 a na 2,25 % v roku 2010 (v eurozóne 2,2 % a 2,1 %).
Najviac zasiahnuté budú rozvinuté ekonomiky
Problémy spojené s prejavmi krízy najviac pociťujú vyspelé ekonomiky, no dôsledky sa odzrkadlia aj v rozvíjajúcich sa krajinách. K zmätku a neistote prispievajú neustále zmeny cien nehnuteľností a vysoké ceny komodít. EK však tvrdí, že v roku 2010 by sa trhy mali stabilizovať a hospodárstvo sa znovu oživí.
Pozitívne vyhliadky pre Slovensko

Podľa jesennej predpovede EK sa ani Slovensko vplyvom globálnej finančnej krízy nevyhne, avšak situácia v našom hospodárstve by sa mala aj tak vyvíjať priaznivo. Komisia neočakáva žiadne výkyvy v domácom dopyte Slovenska. Podľa progóz by naše hospodárstvo malo reálne vzrásť o 4,9 %, čím by sa pred Rumunskom a Bulharskom stalo najrýchlejšie rastúcou ekonomikou EÚ. Z krajín Vyšegráckej štvorky čakajú ťažké časy najmä Maďarsko, ktoré by budúci rok malo zaznamenať 0,7-percentný hospodársky rast.

Ťahúňom HDP na Slovensku je spomínaný domáci dopyt, pretože zahraničný sa čoraz viac spomaľuje. Export čaká pokles o viac ako 6 percentuálnych bodov na 10 %. Zdravú ekonomickú klímu by mali udržať aj nové projekty na rozvoj infraštruktúry, no Komisia varuje pred problémami s financovaním kvôli verejno-súkromnému partnerstvu a výkyvom podnikateľskej nálady. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA