Emisie CO2: plní EÚ vlastné ciele?

Podľa výročnej správy Európskej environmentálnej agentúry poklesli emisie skleníkových plynov v 2005 o 0,8%. Komisia vývoj privítala a vyzvala k ďalším krokom, environmentálne skupiny považujú údaj za znak, že EÚ nenaplní Kjótske záväzky.

Krátka správa

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas nazval pokles „veľmi povzbudivým“ – najmä preto, že za rovnaké obdobie narástlo HDP v EÚ o 1,8%. Dimas však dodal: „Je jasné, že mnohé členské krajiny musia podstatne zrýchliť svoje snahy o obmedzenie emisií, inak EÚ nesplní Kjótske ciele.“

Zaznamenané zníženie je zásluhou najmä štyroch krajín: Fínska, Rumunska, Holandska a Nemecka. Fínsko dosiahlo 14,6% redukciu skleníkových plynov, Rumunsko 4%, Holandsko 2,9% a Nemecko, ktoré je najväčšou európskou ekonomikou, 2,3%.

Ostatné členské krajiny však emisie za rovnaké obdobie zvýšili, v niektorých prípadoch podstatným spôsobom. V Španielsku narástli o 3,6%, najmä z dôvodu poklesu prietoku riek, ktoré tak vyprodukovali menej elektrickej energie, a výpadok musel byť krutý fosílnymi palivami.

Priatelia Zeme Európa sa v hodnotení výsledkov zamerali na krajiny EÚ-15 a ich záväzok znížiť priemerné emisie skleníkových plynov v období 2008-2012 oproti roku 1990 o 8%. Organizácia poukazuje na to, že dosiahnutý 0,8% pokles znamená len 1,5% redukciu v porovnaní s 1990. Na dosiahnutie Kjótskych cieľov by tak krajiny EÚ-15 boli museli znížiť emisie v roku 2005 až o 6%.

Podľa Komisie sú kľúčom k dosiahnutiu týchto cieľov „štrukturálne zmeny v tom, ako vyrábame a spotrebovávame energiu“.

Nemecký kresťanskodemokratický europoslanec Karl-Heinz Florenz, spravodajca dočasného výboru EP pre klimatické zmeny, sa vyjadril podobne. Podľa neho je EÚ „na okraji priemyselnej revolúcie. Napríklad by mohli existovať malé vzduchové turbíny pre každý rodinný dom. Podobné veci musíme podporovať.“

Myšlienka vytvorenia úplne novej „eko-priemyselnej politiky“, namiesto obyčajnej redukcie emisií z existujúceho priemyslu, je témou správy nemeckého ministra životného prostredia Sigmara Gabriela z roku 2006, ktorú predstavil na neformálnom stretnutí ministrov životného prostredia v Essene.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA