Emisné kvóty: Maďarsko zvažuje žalobu

Budapešť zvažuje žalobu proti Európskej komisii za jej rozhodnutie obmedziť národný limit v rámci Európskeho systému obchodovania s emisiami.

Krátka správa

Európska komisia 16. apríla Maďarsku povedala, aby znížilo navrhovaný národný limit pre emisie CO2 v rokoch 2008-2012 na 26,9 miliárd ton – teda o 12%. Maďarsko je už 16. krajinou, ktorej Brusel znížil emisné limity navrhnuté v Národnom alokačnom pláne.

Budapešť vyhlásila, že je prekvapená z rozhodnutia Komisie a nemôže vylúčiť možnosť právnych krokov. „Rozhodnutie stále vyhodnocujeme, ale aj na prvý pohľad vyzerá takého zníženie masívne. Teraz ešte nemôžem povedať, či Maďarsko privedie túto vec pred súd (Európsky súdny dvor), je to však prekvapenie“, povedal minister životného prostredia Jozsef Feiler.

Komisia znížila emisné plány v nedávnom období aj pre Poľsko a Českú republiku. Obe krajiny zvažujú právne kroky.

Slovensko, ktorému Brusel znížil emisné limity o štvrtinu, podalo žalobu vo februári. Komisia podľa našej vlády nebrala dostatočne do úvahy rýchly ekonomický rast a môže poškodiť priemyselný rozvoj.

Komisia tvrdí, že bez znižovania limitov sa nepodarí konsolidovať systém obchodovania s emisiami – čo je hlavný nástroj EÚ pre splnenie záväzkov Kjótskeho protokolu.

„Dnešné rozhodnutie posilňuje silný signál, ktorý sme dali predchádzajúcimi rozhodnutiami, že Európa je plne zaviazaná k dosiahnutiu Kjótskych cieľov, a že urobí z Európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) úspešný nástroj boja s klimatickými zmenami“, povedal komisár Stavros Dimas. „Komisia hodnotí všetky národné plány konzistentným spôsobom aby zabezpečila rovnaký prístup k členským krajinám a vytvorila potrebný nedostatok na európskom uhlíkovom trhu.“

Maďarský minister Feiler bude oficiálne reagovať budúci týždeň. Hovorca českého Ministerstva priemyslu a obchodu Tomáš Bartovský zas informoval, že Česká republika sa môže o právnych krokoch rozhodnúť do 26. mája. Naznačil tiež, že pre posilnenie svojej pozície môže spolupracovať s Poľskom a inými krajinami.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA