EÚ a USA na ceste k vzájomnému uznávaniu účtovných pravidiel

Komisár pre vnútorný trh a služby, Charlie McCreevy, a predseda americkej Komisie pre cenné papiere a burzu (US SEC), Christopher Cox, tento týždeň spoločne vyhlásili, že EÚ a USA budú prehlbovať proces, ktorý povedie k úplnému vzájomnému uznávaniu účtovných pravidiel do roku 2009.

Krátka správa

Ako pre Herald Tribune uviedol v minulosti (2005) komisár Charlie McCreevy, približne 250 európskych firiem musí ročne vynakladať asi 10 miliónov dolárov na audítorov, ktorí upravia účtovné výsledky do formy uznávanej americkými úradmi. Podobne mnoho amerických firiem musí vynakladať nemalé prostriedky na prispôsobenie účtovných výsledkov európskym štandardom.

Cieľom dohody je do roku 2009 vytvoriť spoločnú platformu medzinárodných ekonomických ukazovateľov.  Európske firmy sú zaviazané od roku 2005 používať štandard IFRS (International Financing Reporting Standards). Americké firmy ale používajú štandard GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Želaním americkej a európskej strany je odstrániť všetky rozdiely medzi nimi.

K iniciatíve zbližovania vzájomných účtovných štandardov, ktorej autorom je US SEC, sa pridali v roku 2005 Japonsko a v roku 2006 aj Kanada. Obe krajiny používajú svoje modifikované verzie štandardov GAAP. Podľa KPMG Slovakia, IFRS a GAAP sú štandardy určené spoločnostiam, “ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovaných trhoch.”

Všetky strany si od harmonizácie účtovných princípov sľubujú stimulovanie medzinárodného obchodu a zjednodušenie pohybu investícií. Uviedol to komisár McCreevy na tlačovej konferencii 6. marca 2007 vo Washingtone.

Do 1. apríla 2007 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Európskemu výboru pre cenné papiere správu o časovom pláne zbližovania IFRS a GAAP. Správa bude obsahovať aj postoje USA, Kanady a Japonska.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA