EÚ a USA plánujú „zelenšiu“ leteckú dopravu

EÚ a USA sľúbili spoluprácu na znížení globálnych emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy. Dohoda však nezabrzdí plán EÚ na zapojenie všetkých aeroliniek, pôsobiacich v EÚ, do systému obchodovania s emisiami.

Krátka správa

Európska únia a USA budú spolupracovať na znížení znečistenia z leteckej dopravy spoločnou podporou výskumu a zlepšenou kompatibilitou systémov kontroly leteckej dopravy. Oznámili to komisár pre dopravu Jacques Barrot a jeho americká kolegyňa Marion Blakely na leteckej show v Paríži, 18. júna 2007.

Nová „Atlantická iniciatíva interoperability pre zníženie emisií (AIRE)“ bude zameraná na riadenie transatlantickej leteckej dopravy od štartu až po pristátie stroja. Obe strany tiež vyhlásili, že pomôžu zrýchliť používanie technológií znižujúcich emisie, ako je systém umožňujúci lietadlám znížiť spotrebu  a tým aj emisie skleníkových plynov, a znížiť hladinu zvuku pri pristávaní.

Do spolupráce sa zapojí aj priemysle – výrobcovia lietadiel Airbus a Boeing, operátori Air France – KLM, SAS, Delta a FEDEX, ako aj poskytovatelia leteckých navigačných služieb.

Blakey odhaduje, že spolupráca má potenciál znížiť emisie až o jeden milión ton ročne.

Barrot však zdôraznil, že iniciatíva je len „jednou súčasťou“ európskej stratégie na zníženie environmentálnych dopadov leteckej dopravy a Únia bude pokračovať v kontroverznom pláne zahrnutia sektora do systému obchodovania s emisiami (ETS).

Americkí predstavitelia v tejto súvislosti varovali, že rozšírenie schémy na všetky lety prichádzajúce a odchádzajúce z EÚ – čo chce Komisia zaviesť od roku 2011 – bude nelegálnym krokom a USA sú pripravená zažalovať EÚ v prípade, že opatrenia rozšíri aj na americké aerolinky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA