EÚ a USA sa dohodli na znížení obchodných bariér

Hoci sa lídri EÚ a USA nedokázali dohodnúť na významnejšom pokroku v otázke globálnej dohody o obchode či o boji proti zmene podnebia, ich výročný summit sa skončil prijatím novej dohody o podpore transatlantického obchodu a cestovania.

Pozadie:

Lídri EÚ boli 30. apríla vo Washingtone, aby sa stretli s Bushovou administratívou a dohodli sa na podpore transatlantického obchodného vzťahu a diskutovali o kľúčových oblastiach spolupráce ako zmene podnebia, energetickej bezpečnosti a zahraničnej politike.

Otázky:

Budovanie jednotného transatlantického trhu

Jedným z kľúčových výsledkov summitu bol podpis dohody o ekonomickom partnerstve, ktorého cieľom je okresanie prekážok pre obchod medzi týmito dvoma ekonomickými gigantmi a harmonizácia štandardov v množstve kľúčových oblastí, napr. práva duševného vlastníctva či otázky automobilového, farmaceutického a chemického sektora.

Dohoda – jeden z favorizovaných projektov nemeckej kancelárky Angely Merkelovej počas šesťmesačného predsedníctva jej krajiny v EÚ – by mala viesť k zvýšeniu HDP na oboch brehoch Atlantického oceánu asi o 3,5%.

Dohoda obsahuje zriadenie „transatlantickej ekonomickej rady“ na vysokej úrovni, ktorej úlohou by malo byť monitorovanie implementácie regulačných dohôd. Za EÚ bude jej spolupredsedom vicepredseda Komisie G. Verheugen a za americkú stranu Allan Hubbard z výkonného úradu prezidenta Busha.

Hoci obe strany vyjadrili svoje odhodlanie ukončiť kolo obchodných rozhovorov z Doha v rámci WTO, rokovanie tímy z EÚ a USA nedokázali urobiť žiadny pokrok pri riešení otázky vzájomných rozdielov, týkajúcich sa poľnohospodárskych podpôr a taríf.

Uľahčenie transatlantického cestovania

Lídri EÚ a USA podpísali tzv. „dohodu o otvorenom nebi“, ktorá by mala nahradiť existujúce bilaterálne dohody medzi USA a členskými štátmi EÚ. Dohoda odstráni reštrikcie na mnoho letov, schopných operovať naprieč Atlantikom, čo umožní leteckým spoločnostiam ako z EÚ, tak aj z USA lietať medzi každým mestom v EÚ a USA od 30. marca 2008.

EÚ očakáva, že dohoda vytvorí až 12 miliárd € ekonomických prínosov a v EÚ a USA v priebehu nasledujúcich 5 rokov asi 80 000 pracovných miest.

K žiadnej dohode však nedošlo v otázkach dopravy s bezpečnostnými implikáciami, a to vrátane otázky odstránenia vízových reštrikcií pre všetkých občanov EÚ, cestujúcich do USA (v súčasnosti 12 členských štátov EÚ podlieha vízovým požiadavkám pri cestách ich občanov do USA) a v otázkach prístupu k osobným informáciám o pasažieroch, letiacich do USA.

Zmena podnebia

Hoci Angela Merkelová povedala, že bolo nájdenej „mnoho spoločnej pôdy“, summit nepriniesol žiadne špecifické opatrenia pre znižovanie emisií skleníkových plynov a USA naďalej odmieta spolupodpísať sa pod cieľ EÚ – znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 20% (pozri EurActiv 21. február 2007).

Obe strany sa však napriek tomu dohodli, že v boji proti zmene podnebia sú potrebné „súrne a trvalé globálne aktivity“ a zaviazali sa k stabilizácii koncentrácií skleníkových plynov „na úrovni, ktorá by zabránila nebezpečným antropogénnym zásahom do klimatického systému“.

Posledná správa Medzinárodného panelu o zmene podnebia (IPCC) odhaduje, že dosiahnutie tohto cieľa by stálo do roku 2030 asi 0,2-0,3% svetového HDP.

Spoločná deklarácia medzi EÚ a USA tiež podčiarkuje dôležitosť rozvoja technológií s nulovými emisiami vrátane biopalív a tiež jadrovej energie v krajinách, ktoré sa rozhodnú použiť túto možnosť.

Rusko

Prezident Bush povedal, že si vezme k srdcu radu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, aby lepšie zaangažoval Rusko do diskusií o zriadení systému protiraketovej obrany na teritóriu Poľska a Česka (EurActiv, 30. apríl 2007).

„Naším zámerom je povedať Rusku, že tento systém je niečím, participáciu v čom by malo zvažovať … a preto sme začali dialóg … ktorý snáď vyjasní naše zámery a snáď bude predstavovať príležitosť podeliť sa oň s Rusmi, aby nás nevideli ako nepriateľskú silu, ale ako priateľskú silu.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA