EÚ bude zachraňovať banky. Všetky veľké

Ministri financií sa včera dohodli na zvýšení garancie individuálnych vkladov v bankách z 20 000 eur na 50 000 eur. Sľúbili záchranu všetkých bánk dosť veľkých na to, aby mohli spustiť kolaps celého finančného systému.

Pozadie

Finančná kríza dorazila naplno do Európy koncom septembra, keď museli vlády zachraňovať belgicko-holandskú banku a poisťovňu Fortis, nemeckú hypotekárnu banku Hypo, britskú Bradford & Bingley, francúzsko-belgickú Dexiu a niektoré z najväčších írskych bánk.

Po tom, ako akcie niektorých veľkých britských bánk klesli o 40% sa Británia včera stala najnovšou z tých krajín Únie, ktoré sľúbili podporu celému bankovému sektoru. Operácia bude stáť 35-50 miliárd libier. Detaily plánu budú známe dnes už teraz je však jasné, že bude de facto znamenať čiastočné znárodnenie niektorých finančných domov.

Spoločné garancie vkladov

Na včerajšom stretnutí ministrov financií sa niektoré krajiny dokonca snažili zvýšiť garancie vkladov až na 100 000 eur. Francúzska ministerka Christine Lagarde však vysvetlila, že niektoré malé a chudobnejšie krajiny, s menšími bankovými inštitúciami, by mali problém takúto garanciu kryť. Štáty však môžu individuálne zvýšiť garanciu nad minimálnu úroveň a Belgicko,. HolandskoRakúsko už oznámili, že pôjdu až na 100 000 eur.

Tento krok má obnoviť dôveru vo finančný sektor v EÚ. Je prvým reálnym opatrením, ktoré EÚ prijala spoločne po tom, ako finančná kríza vyvolala energickú aktivitu na národnej úrovni.

„Európa je v tejto finančnej kríze zaviazaná konať koordinovaným spôsobom. Chceme ochrániť našich občanov“, povedala Lagarde.

Rovnaké podmienky pre všetkých

Proces fakticky spustilo Írsko. Vláda v Dubline pred týždňom jednostranne vyhlásila, že vytvára garanciu 400 miliárd eur ktorou bude kryť vklady a dlhy vo svojich šiestich najväčších finančných inštitúciách. Vyslúžila si za to kritiku ostatných členov a komisárka pre konkurenciu Neelie Kroes nazvala opatrenie „diskriminačné“ voči ostatným európskym bankám. Nemecko, Grécko, Rakúsko, Dánsko a najnovšie aj Británia však írsky príklad čiastočne nasledovali.

Podľa holandského ministra financií Woutera Bosa sa zvýšením garancie na 50 000 eur vyrovnali podmienky pre všetky európske banky.

Komisárka Kroes predbežne nemecké a rakúske štátne garancie schválila – boli obmedzené len na retailové bankové vklady. No na margo írskeho plánu, ktorý garantuje všetky retailové, komerčné i medzibankové vklady povedala, že bude potrebovať ešte trochu „vylepšovania“, aby bol v súlade s európskymi pravidlami na ochranu konkurencie.

Oznámila tiež, že Komisia „v krátkom čase vydá pravidlá umožňujúce rýchle hodnotenie kompatibility národných rekapitalizačných či garančných schém s (pravidlami) štátnej pomoci.“ Považuje za dôležité, aby záchranné operácie neporušovali pravidlá konkurencie. „Ak ustúpime v pravidlách na ochranu konkurencie, potom sme stratení, potom už nebudú existovať rovnaké pravidlá pre všetkých. Bude to divočina, džungľa.“

Sľub zachrániť všetky banky

Ministri financií sľúbili, že nedovolia krach žiadnej banky dosť veľkej na to, aby jej pád rozpútal kolaps európskeho finančného systému. „Nebudeme tolerovať scenár Lehman Brothers“, zdôraznila Christine Lagarde. „Dohodli sme sa, že zabezpečíme pevnosť a stabilitu nášho finančného systému a pre tento cieľ urobíme všetky potrebné opatrenia.“

Dôraz je však kladený stále na národné riešenia. Ministri sa zhodli iba na siedmich princípoch, ktorými by sa operácie na národnej úrovni mali riadiť. Intervencie by teda mali prihádzať včas a byť dočasné, má sa pri nich brať do úvahy záujem akcionárov i dňových poplatníkov, vlády majú mať možnosť ovplyvňovať riadenie bánk po intervencii, vrátane otázky odmeňovania manažmentu, a treba sa vyhnúť negatívnym dopadom operácií, vrátane dopadov na konkurentov.

Žiaden európsky fond

Ministri sa ani teraz nezhodli na potrebe vytvoriť celoeurópsky fond, z ktorého by boli „vykúpené“ banky s problémami. Španielsko sa však stalo prvou krajinou EÚ, ktorá nasleduje príklad USA, a vytvorí 30-50 miliardový fond, z ktorého bude vláda vykupovať aktíva z bánk, aby obnovila likviditu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA