EÚ harmonizuje pravidlá spotrebných úverov

Po rokoch rokovaní našli členské štáty EÚ kompromis pre novelizáciu smernice o spotrebných úveroch, ktorá harmonizuje pravidlá poskytovania úverov naprieč celou EÚ a umožňuje spotrebiteľom vybrať si najlepšiu možnosť.

Pozadie:

Komisia sa pokúšala o zmenu existujúcej smernice spotrebných úveroch od roku 2002, ale jej návrh doposiaľ nedokázal získať podporu členských štátov. Tie sa obávali toho, že harmonizácia pravidiel by mohla znížiť úroveň ochrany spotrebiteľa.

Otázky:

EÚ sa dohodla na harmonizácii trhu so spotrebnými úvermi, ktorý má hodnotu 800 miliárd €, 21. mája 2007. Spotrebiteľom to poskytne rovnaké práva v celej EÚ, možnosť porovnávať ponuky úverov v Únii.

Nemecká ministerka spravodlivosti Brigitte Zypriesová, ktorá predsedala stretnutiu ministrov pre konkurencieschopnosť, na ktorom došlo k dohode, vyhlásila: „Táto dohoda poskytne jasné a praktické výhody spotrebiteľov v Európe. Napr. v budúcnosti bude možné urobiť si skutočné porovnania medzi ponukami úverov naprieč Európou.“

Dodala: „Poskytovatelia úverov budú podrobení jednotným pravidlám transparentnosti a každoročné percento poplatkov za úver bude kalkulované v súlade s jednotnými štandardmi.“

Počas rokovaní sa ukázala jednou z najzložitejších otázka predčasného splatenia úveru. Kompromisné znenie umožní poskytovateľom úveru obmedzené právo na kompenzáciu pri predčasnom splatení úveru. Navyše sa členské štáty dohodli na tom, že môžu obmedziť nárok na kompenzáciu na prípady, kedy suma splátok za 12 mesiacov presiahne maximálny prah vo výške 10 000 €.

Sadzby za spotrebné úvery sa v Európe líšia – od 6% vo Fínsku po 12% v Portugalsku. Len málo európskych spotrebiteľov však bude môcť požívať prínosy harmonizovaných pravidiel, pretože spotrebné úvery predstavujú lokalizované podnikanie a menej než 1% transakcií je v súčasnosti realizovaných cezhranične.

„Táto smernica však,“ povedala Zypriesová, „uľahčí rastúcemu podielu mobilných občanov a používateľom internetbankingu identifikovať príležitosti za hranicami ich národných úverových trhov.“

Pozície:

Kvôli veľkej variácii pravidiel spotrebných úverov, najmä pokiaľ ide o predčasné splatenie, členské štáty len ťažko hľadali kompromis. Aj keď došlo k nájdeniu politickej zhody, holandská a grécká delegácia hlasovali proti návrhu a Belgicko a Luxemburskom sa hlasovania zdržali.

Komisárka pre spotrebiteľské otázky Meglena Kunevová povedala: „V tomto okamihu je pokúšať sa o porovnanie rôznych úverových ponúk v Európe ako pokúšať sa o porovnanie jabĺk a hrušiek. Štandardné, porovnateľné informácie pre všetky úverové pôžičky v EÚ urobia trh transparentnejším a pre podniky a spotrebiteľov.“

Tanguy van de Werve, generálny riaditeľ európskeho združenia poskytovateľov spotrebnkých úverov Eurofinas argumentoval, že podľa dohodnutých pravidiel by spotrebitelia, ktorí si kúpia televízor na úver by museli „čakať až 14 dní, kým by dostali autorizáciu odniesť si ho“ z predajného miesta.

Xavier Durieu, generálny tajomník európskeho maloobchodného združenia EuroCommerce, povedal: „Snahou o nájdenie konsenzu za akúkoľvek cenu Rada riskuje, že nechá vzniknúť text, ktorý zradí predchádzajúce očakávania podnikateľov a tiež spotrebiteľov.“

Európska federácia stavebných sporiteľní (EFBS) kritizovala text kompromisného návrhu za to, že nepomáha vybudovať jednotný európsky trh so spotrebiteľskými úvermi. Andreas Zehner, výkonný riaditeľ federácie, povedal: „Existujúci text-záplata bol jednoducho nahradený ďalšou.“

Ďalšie kroky:

  • Rada prijme konečnú verziu legislatívneho textu na svojom ďalšom stretnutí.
  • Smernica pôjde do Parlamentu do druhého čítania a na konečné schválenie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA