EÚ hľadá nové finančné zdroje na zahnanie krízy

EK hľadá nové finančné zdroje na boj proti pokračujúcej finančnej kríze a na zabránenie potenciálnej dlhodobej recesii na celom kontinente spojenej s vysokou nezamestnanosťou a nízkou spotrebiteľskou schopnosťou.

Po včerajšom výnimočnom zasadaní EK navrhla navŕšiť kapitálový základ Európskej investičnej banky (EIB) a zdvojnásobiť súčasný strop na emisiu denominovaných cenných papierov EÚ.

Čerstvé zdroje peňazí už využíva Maďarsko a v prípade problémov budú k dispozícii aj ostatným krajinám EÚ. Brusel tiež zvažuje akceleráciu platieb pre členské krajiny zo súčasného rozpočtu a rozšírenie globalizačného fondu, ktorý tvorí €500 miliónov. Založili ho v roku 2006 na pomoc priemyselnej štruktúre čeliacej medzinárodnej konkurencii. Všetky návrhy budú súčasťou širšieho balíka opatrení, ktoré publikujú 26. novembra.

Na najbližšom zasadaní v Bruseli – 4. novembra – budú ministri financií krajín EÚ rokovať o zvýšení rozpočtu EIB. Ročný kapitál banky je momentálne €165 miliárd. Pokrývajú ho všetci členovia únie na základe proporčného princípu podľa sily ekonomiky.

Zvýšenie kapitálu banky je zatiať naplánované na rok 2010, avšak EK teraz chce, aby sa uskutočnilo skôr. Poskytovaním pôžičiek spoločnostiam EÚ a kľúčovým projektom, môže EIB pomocť znížiť kreditný nedostatok spôsobený krízou. „Nastal čas pre solidaritu,“ vyhlásil predseda José Manuel Barroso, keď predkladal svoj návrh.

V súčasných podmienkach sa banka môže spoliehať na takmer €100 miliárd na pokrytie pôžičiek. EIB je oprávnená požičiavať 2,5-násobok svojho kapitálu, čo je dokopy €412 miliárd. Nesplatené pôžičky tvoria €325 miliárd.

Je to prvýkrát čo sa EÚ počas krízy obracia na EIB, aby zabránila dôsledkom recesie. V septembri ministri financií EÚ odsúhlasili navýšenie kapacity pôžičiek o €30 miliárd. Joaquín Almunia, komisár pre ekonomické záležitosti, rovnako navrhol navŕšenie maximálnej sumy pre emisiu cenných papierov EÚ  zo súčasných €20 miliárd na €25 miliárd.

EK chce prehodnotiť aj využitie dostupných fonfov. Európsky rozpočet kohéznej politiky pre obdobie 2007-2013 tvorí  €350 miliárd. Procedúra na pridelenie dotácií je však pridlhá. V najbližších dňoch by sa mali prehodnotiť spôsoby ako urýchliť investičné projekty a poskytovanie financií členským štátom.

Do obehu bude vypustený aj globalizačný fond. V súčasnosti má rozpočet €500 miliónov. Časť peňazí už použili na pomoc pracovníkom v 12 rôznych prípadoch a €67.6 milióna dostalo 16,000 ľudí. Prehodnotenie rozsahu tohto fondu plánovali na október ešte v čase pred vypuknutím krízy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA