EÚ má problém s limitom pre obnoviteľné zdroje

Podľa interných zdrojov Komisia stále nevie, akým spôsobom rozdelí medzi členské krajiny záväzok vyrábať v roku 2020 20% energie z obnoviteľných zdrojov.

Krátka správa

Podľa zdrojov z prostredia európskej exekutívy, Komisia v súčasnosti pracuje na metodológii presného výpočtu rozdelenie „bremena“ celkového záväzku v oblasti obnoviteľných zdrojov (20% do roku 2020) medzi členské štáty.

Návrh smernice o obnoviteľných energiách má prísť v treťom štvrťroku, najťažšia časť rokovaní sa zmeria na určovanie presného podielu obnoviteľných zdrojov pre každú členskú krajinu. „To bude zložité“, povedal nemenovaný vysoko postavený zdroj z prostredia Komisie. „Hlava nás bolí z čísiel.“

Podľa záverov, na ktorých sa jednomyseľne zhodli lídri EÚ 9. marca, majú byť z celkového 20% limitu pre EÚ odvodené „diferencované celkové národné ciele“, súčasne „berúc do úvahy rozličné národné štartovacie body a potenciál, vrátane existujúcej úrovne energie z obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe“.

Takáto formulácia je reakciou na obavy Francúzska, ktoré sa obávalo, že bude musieť príliš radikálne zmeniť energetický mix. Vo výrobe elektrickej energie je závislé na jadrovej energetike, ktorú sa prezidentovi Chiracovi nepodarilo dostať do skupiny „obnoviteľných“. Aj iné členské krajiny v strednej Európe, vrátane Slovenska, spochybňovali 20% cieľ vzhľadom na svoj údajne malý potenciál pre rozvoj veternej, vodnej či solárnej energie.

Nemenovaný vysoko postavený zdroj z EÚ pripustil, že dosiahnutie 20% cieľa pre obnoviteľné zdroje bude výzvou – v súčasnosti je to v EÚ celkovo len 6,4%. Okrem toho poukázal na fakt, že aj toto percento je v značnej miere tvorené hydroelektrárňami a ich ďalší rozvoj má výrazné limity.

Niektorí sa obávajú, že pri vyššom podiely obnoviteľných zdrojov vystrelia nahor aj ceny energie. „Podporujeme všeobecný nárast využitia obnoviteľnej energie“, povedal prezident BusinessEurope Ernest-Antoine Seillière, zamestnávateľskej organizácie EÚ. „Naplnenie týchto záväzných cieľov nemôže ohroziť dodávky energie pri konkurencieschopných cenách. Implementácia musí nechať otvorené všetky ostatné energetické možnosti, najmä využitie jadrovej energie.“

Obavy z implementácie vyjadrila aj Európska rada pre obnoviteľné zdroje (EREC), keď vyhlásila, že „stanovenie ambicióznych cieľov neprináša automaticky výsledky“. „Potrebujeme napredovať plnou rýchlosťou v implementácii legislatívneho rámca, ktorý bude garantovať, aby bol pne využitý potenciál obnoviteľnej energie vo všetkých sektoroch“, povedal prezident EREC Arthouros Zervos.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA