EÚ mení pravidlá fúzií a akvizícií v bankovom sektore

Európsky parlament odsúhlasil návrh smernice upravujúci pravidlá schvaľovania zlúčenia bánk. Po novom by tak mali byť fúzie a akvizície transparentnejšie a slobodnejšie od politických intervencií.

Krátka správa

Parlament odsúhlasil zmeny smernice, ktorých cieľom je zvýšiť transparentnosť procesu rozhodovania o fúziách bánk a o akvizíciách (M&A rules). Stalo sa tak hneď v prvom čítaní 13. marca 2007. Vplyv na rýchle prijatie návrhu mala nepochybne aj talianska kauza, podľa ktorej bankový guvernér Antonio Fazio údajne zneužil svoje postavenie na zablokovanie prevzatia Talianskej banky holandskou bankou ABN Amro.

Očakáva sa, že ministri financií krajín EÚ-27 nevznesú ďalšie pripomienky k návrhu, ktorý je výsledkom aj neformálnych rokovaní. Návrh by mal byť schválený na zasadaní Rady (Ecofin) 27. marca 2007.

Komisár pre vnútorný trh a služby, Charlie McCreevy, vyjadril potešenie nad výsledkom hlasovania: „Je podstatné, aby legitímne obchodné rozhodnutia neboli manipulované extrémne vplyvnými autoritami alebo politickými preferenciami. [..] Je kľúčové stanoviť jasné, férové a predvídateľné procedúry a procesy.“

Text schválený EP stanovuje:

  • kritériá definujúce, či je fúzia výsledkom „zdravého a uvážlivého“ manažmentu: renomé nadobúdateľa a manažmentu, finančná situácia nadobúdateľa, vôľa dodržiavať požiadavky EÚ a angažovanosť vo financovaní terorizmu alebo v praní špinavých peňazí;
  • nemožnosť členských krajín svojvoľne sprísniť verejne platné pravidlá;
  • zmenu časového rámca supervízorov na rozhodnutie vo veci (súčasná 30-denná lehota by sa mala predĺžiť na 60 dní);
  • právomoc supervízora prerušiť plynutie lehoty na prijatie rozhodnutia v prípade, že požaduje poskytnutie nejakých dodatočných informácií, prerušenie však nemôže byť dlhšie ako 50 dní.

Navyše z nového návrhu vyplýva, že členské štáty budú Komisiou častejšie žiadané „spolupracovať v poskytovaní informácií.“

V roku 2004 prišli ministri financií k záveru, že cezhraničné fúzie a akvizície sú vo finančnom sektore oveľa menej početné ako v iných sektoroch. V správe z roku 2005 Komisia konštatuje, že takýto stav sa odvíja od legislatívnych rozdielností medzi členskými krajinami.

Hovorca Komisie Oliver Dreves sa vyjadril, že Taliansko od čias kauzy zmenilo pravidlá zlučovania bánk a akvizícií. Podľa jeho slov je ale navrhovaná smernica časťou širšej debaty o problematike protekcionizmu. Skonštatoval, že Komisia považuje urýchlené prijatie smernice za veľký úspech.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA