EÚ poľaví rozpočtové pravidlá na pomoc pri reštarte ekonomiky

Členské štáty sa dočasne budú môcť odchýliť od striktných pravidiel EÚ o deficite rozpočtu. Ide o opatrenie, ktoré je súčasťou ekonomického ozdravovacieho plánu, do ktorého nahliadol EurActiv. Komisia by ho mala zverejniť dnes (26. novembra).

Koncept plánu obsahoval viacero rozpočtových opatrení, ktoré by členské plány mohli využiť na zvýšenie záujmu spotrebiteľov a podporu ekonomiky. O presnom rozsahu plánu sa ešte len bude rozhodovať na decembrovom summite, avšak je jasné, že to nebude menej ako percento HDP celej EÚ.

Možné opatrenia, ktoré sú súčasťou plánu, zahŕňajú zvýšenie verejnej spotreby podporou domácností s nižším príjmom a posilnením investícií do veľkých infraštruktúrnych projektov najmä v oblasti energetiky. Z daňových úprav je v pláne zahrnuté dočasné zníženie DPH a dane z práce.

Komisia pripúšťa, že takto budú musieť členské štáty porušiť 3 % referenčnej hodnoty obsiahnutej v Pakte stability a rastu, ktorá členským štátom povoľuje rozpočotvý deficit v maximálnej výške 3 % HDP. Upozorňuje však, že tieto opatrenia musia byť načasované, cielené a dočasné, limitované na 2 roky (2009 – 2010).

Komisia ujasnila, že miera jej právomocí je obmedzená. „Väčšina nástrojov ekonomickej politiky, predovšetkým tých, ktoré môžu stimulovať jednorázový záujem spotrebiteľo, v je v rukách každého členského štátu,“ upozorňuje koncept plánu.  Koncept zdôrazňuje aj potrebu zabezpečiť „odvolateľnosť opatrení“, ktoré môžu jendorázovo navýšiť rozpočtový deficit.

Uvoľnenie pravidiel štátnej podpory

Plán EÚ členským štátom ponúka dočasnú štruktúru pravidiel štátnej pomoci na zlepšenie dostupnosti financií pre firmy. Vlády tak budú môcť jednoduchšie ponúkať priamu podporu. Predstavitelia EÚ však upozorňujú, že takýto zásah by sa mal vyhnúť neférovému prístupu a zvýhodňovaniu jednej firmy pred druhou.   

Pomoc automobilovému priemyslu

Komisia plánuje podporiť aj automobilový sektor. Ozdravovací plán zahŕňa kombinované regulácie, vývoj a rozvoj, štátnu podporu a fondy EÚ a Európskej investičnej banky (EIB) na spustenie budúcich investícií do „zelených“ automobilov. Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Nicolas Sarkozy prisľúbili pomoc pre európskych autovýrobcov. Predovšetkým v prípade, že ich americkí konkurenti dostanú pôžičku vo výške $25 miliárd, ako to žiadajú demokrati. „Európa nesklame automobilový priemysel,“ povedal Sarkozy.

Pozície:

José Manuel Barroso, predseda Komisie varuje: „Ekonomiku musíme podporiť za krátky čas, avšak na dlhý čas posilniť potenciál rastu. Preto musíme investovať do faktorov zvyšujúcich konkurencieschopnosť – do insfraštruktúry od energetiky po dopravu, a rovnako aj vývoja a inovácií, čistých technológií na podporu prechodu na ekonomiku nízkych emisií, efektívneho využitia energie a, samozrejme, vzdelávania a výchovy.“

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy a nemecká kancelárka Angela Merkelová v spoločnom vyhlásení pre Frankfukter Allgemeine Zeitung (FAZ) požiadali o väčšiu flexibilitu vhľadom na trojpercentné kritérium Paktu stability a rastu. Kvôli mimoriadnym udalostiam podľa nich, viaceré krajiny nebudú schopné splniť limit pre verejný dlh. Obaja lídri sa paradoxne zhodli, že sa treba vyhnúť politickým bojom kvôli kritériam a zamerať sa na riešenie krízy.

Európska Federácia malých a stredných podnikateľov UEAPME upozornila, že európsky ozdravovací plán sa nemôže splniť bez malých a stredných podnikov(MSP). „Finančné zabezpečenie MSP a vytvorenie MSP Aktu by mohlo byť kľúčovým postupom v tomto kontexte,“ povedal prezident federácie Georg Toifl. Varoval, že členské štáty ba nemali zájsť vo svojich ozdravovacích plánoch plánoch príliš ďaleko. Tvrdí, že sektory s jasnými štrukturálnymi problémami alebo tie, ktoré sú ovplyvnené dlhodobým prekročením kapacity, nesmú byť podporené. „Využívanie ekonomickej krízy na získanie peňazí pre nepreduktívny priemysel môže byť v tejto situácii nahorším rozhodnodnutím,“ vysvetlil.

John Monks, generálny sekretár Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC) upozornil, že treba reagovať tam, kde si to situácia vyžaduje a urýchliť využitie všetkých flexibilných riešení, ktoré umožňuje reforma Paktu stability z roku 2005.

Ďalšie kroky:

•    26 Nov. 2008: Európska komisia zverejní ekonomický stimulačný plán, vrátane pôžičiek pre autovýrobcov. •    11-12 Dec. 2008: EÚ počas summitu rozhodne o miere a detailoch balíka.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA