EÚ poskytne Maďarsku €6.5 miliardy na zmiernenie finančného zmätku

Európska komisia oznámila, že Maďarsko bude prvou krajinou EÚ, čo na zmiernenie finančného zmätku použije európske prostriedky až do výšky €12 miliárd. Predseda Nicolas Sarkozy chce budúci týžden na summite členských krajín navrhnúť zvýšenie hornej hranice na €20 miliárd. Peniaze by mali pochádzať z finančných trhov a emisie cenných papierov EÚ.

Okrem EÚ do finančného záchranného balíka pre Maďarsko prispel aj MMF sumou €12.5 miliardy a Svetová banka €1 miliardou. Peniaze by mali pomôct navrátiť ekonomickú stabilitu, ktorú narušila pokračujúca kríza na finančných trhoch.

Podľa slov Nicolasa Sarkozy je „EK pripravená poskytnúť Maďarsku pôžičku vo vyške  €6.5 milardy“. Komisia na to použije peniaze z trhu využitím denominovaných cenných papierov EÚ, ktoré požičia Maďarsku bez zaťažovania rozpočtu. Táto možnosť je zakotvená v čl. 119 Zmluvy o pridružení k EÚ. Tento prostriedok Brusel využil poprvýkrát na pomoc členskému štátu. Pre krajiny mimo eurozóny je pôžička limitovaná a Maďarsko ju bude môcť čerpať do výšky €12 miliárd.

Finančný balík by Maďarsku mal pomôcť pri posilnení forintu a burzy po niekoľkotýždňovom zbesilom predávaní, čo maďarskú menu oslabilo o 20 percent a zmrazilo trh s cennými papiermi. Krajina však bude kvôli pôžičke musieť urobiť viacero výrazných škrtov v rozpočte, čo ešte viac zhorší ekonomické vyhliadky.

Napriek tomu, že najvyššiu možnú sumu nebolo zatiaľ nutné využiť, je veľmi pravdepodobné, že ostatné krajiny na východe EÚ budú tiež musieť požiadať o podobnú finančnú pomoc. Sarkozy chce teda 7. novembra na summite EÚ navrhnúť navýšenie maximálnej sumy na €20 miliárd.

Získavanie peňazí podobným spôsobom však môže mať širšie dôsledky, aj keď v limitovanej miere. Pokiaľ sa členský štát rozhodne emitovať cenné papiere na poskytnutie finančnej pomoci krajinám ako Maďarsko, len v minimálnej miere bude potom môcť odmietať využívať tieto ištrumenty na iné účely – podporu infraštruktúry EÚ a ďalších prioritných projektov.

Model požičiek emisiou cenných papierov EÚ prvýkrát navrhol bývalý predseda komisie Európskych spoločenstiev – Jacques Delors – vo svojom pláne pre rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Rovnako chcel, aby cenné papiere podporovali európsky rozpočet. Väčšina členských štátov jeho návrh zavrhla kvôli strachu zo zvýšenia výdavkov.

Podobnú požičku akú dostane Maďarsko v minulosti využívali najmä na podporu krajín mimo EÚ. V súčasnosti ju čerpá Kosovo, Moldavsko a Gruzínsko. Z členských štátov túto možnosť naposledy využilo Taliansko na riešenie finančných problémov v januári 1993.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA