EÚ rozdelená v otázke energetických zdrojov

Lídri EÚ sa schádzajú na Jarnom summite, kde sa majú zaviazať k bezprecedentnému zníženiu emisií skleníkových plynov. Na povrch sa dostávajú rozdiely v tom, či uznať za "nízkouhlíkovú" okrem veternej a iných foriem „zelenej“ energie aj jadrovú energiu.

Krátka správa:

Hlavy štátov a vlád členských krajín EÚ majú na tohtoročnom jarnom summite odsúhlasiť „jednostranný“ cieľ EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 20% v porovnaní s úrovňami roku 1990. Tento cieľ by mohol byť zvýšený na 30%, ak podniknú iné rozvinuté krajiny podobné kroky.

Kým je toto rozhodnutie EÚ chválené ako historické, objavujú sa rozdiely, týkajúce sa toho, ako dosiahnuť tento cieľ a toho, či urobiť cieľ pre obnoviteľné zdroje energie (OZE) právne záväzným.

Nemecké predsedníctvo, ktoré je podporené Komisiou a skupinou krajín vrátane Veľkej Británie, tlačí na to, aby 20% celkovej spotreby energie v EÚ v roku 2020 pochádzalo z OZE.

Iné krajiny ako Francúzsko, Slovensko a Česko však argumentujú tým, jadrová energia by mala byť vsunutá do tejto rovnice a uznaná ako nízkouhlíkový zdroj energie, ak má dôjsť k splneniu cieľov.

„20%-ný cieľ obnoviteľnej energie v roku 2020 je … niečím, čo môže byť dosiahnuté len vtedy, ak je do čísla zahrnutý príspevok jadrovej energie,“ povedal Ernest-Antoine Selliére, predseda lobingovej skupiny BusinessEurope, povedal Reuters.

Britskí zástupcovia naznačujú, že Veľká Británia nebude oponovať zneniu záverov summitu s pojmom nízkouhlíkových zdrojov energie, ak Nemecko príde s takouto iniciatívou. „Predsedníctvo bude musieť nájsť formulku, ktorá zužuje rozdiely. Na oboch stranách sú citlivé miesta,“ povedal nemenovaný britský úradník 7. marca.

Proti takémuto kroku však silne protestujú antinukleárne krajiny ako Rakúsko. „Pokus zo strany jadrového priemyslu dostať do agendy oddelené „nízkouhlíkové“ ciele je snahou o odvrátenie pozornosti,“ povedal Claude Turmes, poslanec Európskeho parlamentu za stranu Zelených a hovorca tejto strany pre energetické otázky.

Na summite však má padnúť rozhodnutie o záväznom cieli mať minimálne 10% celkovej spotreby paliva v dopravnom sektore pokrytej do roku 2020 biopalivami.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA