EÚ sa stavia obozretne k návrhu dohody vo WTO

Mediátori Svetovej obchodnej organizácie (WTO) navrhli kompromisný balík znižovania ciel a subvencií, ktorým sa snažia zachrániť osud problematického kola z Dohy.

Pozadie

Rozvojové kolo v Dohe, ktoré bolo otvorené na Ministerskej konferencii WTO v novembri 2001 v hlavnom meste Kataru, malo za cieľ liberalizovať globálny obchod a dať možnosť rozvojovým krajinám využívať výhody globalizácie.

Rokovania pokračovali ďalších šesť rokov až do júla 2006, kedy ich generálny riaditeľ WTO Pascal Lamy formálne prerušil. Zúčastnené štáty totiž neprišli k žiadnemu zblíženiu názorov v otázke zníženia poľnohospodárskych dotácií a redukcie ciel na priemyselné a poľnohospodárske výrobky.

Rokujúce strany sa však zhodli na tom, že v stávke je príliš veľa a rozhodli sa obnoviť rokovania pod podmienkou ich zavŕšenia do konca tohto roku. Viacerí experti však neveria, že tento termín bude dodržaný.

Ak toto kolo nebude uzavreté ani do konca tohto roku, vyjednávania budú pravdepodobne odložené až na obdobie po prezidentských voľbách v USA v roku 2008 a možno až po európskych voľbách v roku 2009.

Otázky

Predsedovia kľúčových rokovacích výborov WTO zverejnili 17. júla 2007 nové možnosti znižovania ciel a subvencií v snahe zachrániť kolo z Dohy. Tieto návrhy sú založené na najnovších pozíciách vlád krajín WTO a hoci údajné rozdiely medzi nimi nie sú veľké, pevná politická vôľa na ich prekonanie bude nevyhnutnosťou.

Medzi hlavné body týchto kompromisných návrhov patria:

 • V rámci prístupu na trh s poľnohospodárskymi výrobkami:
  • Zníženie najvyšších ciel na dovoz poľnohospodárskych plodín o 73 % zo strany EÚ namiesto ponúkaných 60 %.
  • Možnosť zaradenia 4 až 6  % poľnohospodárskych výrobkov medzi „citlivé“, na ktoré si môžu štáty naďalej uplatňovať vyššiu úroveň ochrany (USA pritom požadovalo 1 % takýchto výrobkov, naproti tomu EÚ až 8 %).
 • V rámci poľnohospodárskych dotácií:
  • Zníženie celkových dotácií deformujúcich trh o 66 až 73 % zo strany USA. Dovolená úroveň dotácií by tým bola stanovená na 13 až 16,4 miliardy dolárov ročne, čo je vyššia úroveň, ako požadovala Brazília, ale nižšia ako požiadavka Indie.
  • EÚ, ktorá už navrhla zníženie tohto typu dotácií o 75 %, môže byť požiadaná o redukciu vo výške 75 až 85 %.
 • V rámci prístupu na trh s priemyselnými výrobkami:
  • Stanovenie maximálnej výšky ciel na úrovni 19-23 % pre rozvojové krajiny, čo je pod 30 %, ktoré požadovali Brazílčania a Indovia a nad 15 % požadovaných EÚ a USA.
  • Stanovenie maximálnej úrovne ciel pre bohaté krajiny na 10 %.

Pozície

Predstavitelia EÚ vyhlásili, že návrhy „predstavujú užitočný krok vpred“ a „poskytujú základ pre ďalšiu prácu v rámci kola z Dohy“. Dodali však: „Niektoré témy, ktoré pre nás predstavujú dôležité záujmy, a niektoré ďalšie dôležité otázky z rokovaní nie sú do textov zahrnuté.“

Generálny riaditeľ WTO Pascal Lamy povedal: „Členovia nebudú úplne spokojní s návrhmi. Toho, čo rozdeľuje členov je dnes však menej, ako toho, čo ich spája. Na stole máme pôsobivý balík. V nadchádzajúcich týždňoch je dôležité, aby členovia zamerali svoje úsilie na prekonanie týchto rozdielov a dosiahli dohody v dvoch oblastiach, ktoré sú kľúčom k úspechu v kole z Dohy.“

Európska podnikateľská loby BusinessEurope privítala návrhy ako pozitívny signál, no zároveň označila udržanie ciel na priemyselné výrobky na úrovni 23  % v krajinách ako Čína, či Brazília za „neprijateľné“.

Európska farmárska loby Copa-Cogeca vyzvala k odmietnutiu uvedených návrhov, pretože „EÚ je v otázke prístupu k trhu nútená ísť ďaleko za svoje hranice“, zatiaľ čo USA si idú v podstate svojou vlastnou cestou.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA