EÚ tlačí na Čínu v oblasti obchodu, sociálnych práv a klimatických zmien

Lídri EÚ naliehajú na Čínu, aby pomohla Európe pri redukovaní „obrovského“ obchodného deficitu rozhodnutím sa pre ďalšie otváranie trhu a pre vysoké environmentálne a sociálne štandardy.

Krátka správa

Benita Ferrero-Waldner, komisárka pre vonkajšie vzťahy vyjadrila svoj apel na Čínu, aby bola nápomocná vo vyrovnávaní svojej obchodnej bilancie s Európou. 28.-29. mája 2007 sa v Hamburgu stretla s čínskym ministrom zahraničných vecí Jang Jiechi. Stretnutie sa konalo ako súčasť širších Ázijsko-Európskych rozhovorov (ASEM).

Pre agentúru Reuters uviedla: „Spomenula som obrovský obchodný deficit, ktorý tu existuje. Ak sa zamyslíte, v roku 2006 činil mínus 130 mld. eur. Je to obrovský deficit a preto skutočne chceme získať prístup k trhu. Skutočne som to takto spomenula.“

Jang neskôr stretnutie komentoval slovami: „Čína úmyselne neusiluje o obchodný prebytok s Európou… budeme sa snažiť dovážať z Európy tak veľa, ako to bude možné.“ Zároveň dodal, že Čína požaduje od EÚ, aby znížila obmedzenia exportu hi-tech produktov do jeho krajiny.

Európa chce po prvýkrát od Číny, aby pristúpila k záväzku dodržiavania sociálnych a pracovno-právnych štandardov, ktorých absenciu  považuje mnoho Európanov za hrozbu pre udržanie si vlastnej zamestnanosti. Ferrero-Waldner povedala, že zdôraznila potrebu pristúpenia Pekingu k Medzinárodnej konvencii o občianskych a politických právach ešte pred tým, ako majú byť zredukované obchodné obmedzenia, vrátane embarga uvaleného EÚ na zbrane.

Nemecký minister zahraničných vecí Frank-Walter Steinmeier, ktorý bol na stretnutí prítomný ako súčasť EÚ Trojky, podčiarkol, že konkurencia musí byť férová. Pre Hamburger Abendblatt uviedol: „Pracovné miesta nemožno presunúť jednoducho z Európy do Ázie s tým, že trváme na tunajších vysokých environmentálnych a sociálnych štandardoch, ktoré ale nie sú rešpektované v ostatných častiach sveta.“

V rozhovoroch s najväčším ázijským znečisťovateľom ovzdušia padla téma aj na problematiku klimatických zmien.

Steinmeier vyjadril svoju vieru, že dohoda o znižovaní emisií CO2 v Číne bude dosiahnutá ešte pred decembrovým Summitom OSN o globálnom otepľovaní, ktorý sa bude konať na Bali. Jang ale upozornil, že Čína má svoje vlastné ciele a je na bohatých krajinách, aby znášali jarmo spojené s redukciou emisií. Podľa neho „súčasný stav klimatických zmien nie je zapríčinený rozvojovými krajinami. Čína je rozvojovou krajinou a podiel skleníkových plynov na hlavu je výrazne nižší ako v ostatných rozvojových národoch… Čína má potrebu rozvíjať sa.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA