EÚ váha s pomocou africkým farmárom

Európske krajiny stále neposkytli sľúbenú pomoc farmárom v Afrike, vyhovárajú sa na finančnú krízu.

Pomoc v hodnote jednu miliardu eur, ktorú Komisia navrhla v júli, mala čerpať z nevyužitých prostriedkov z rozpočtu EÚ na poľnohospodársku politiku. Farmári v rozvojových afrických krajinách mali vďaka nej získať semená a hnojivá, aby boli schopnejšie čeliť rastúcim cenám potravín.

Hoci všetkých 27 členov Únie s balíkom „v princípe“ súhlasilo, viaceré členské krajiny neboli ochotné uvoľniť ďalšie prostriedky v čase zhoršujúcej sa finančnej krízy.

Po prudkom náraste svetových cien potravín ostalo v rozpočte Spoločnej poľnohospodárskej politiky nezvyčajne veľa nevyužitých peňazí. Za normálnych okolností by sa mali vrátiť do najväčším prispievateľom do spoločného rozpočtu. Práve preto váhajú niektorí členovia balík definitívne schváliť a odvolávajú sa na zlú hospodársku situáciu.

Komisár pre rozvoj a humanitárnu pomoc Luis Michel kritizoval nekonzistentnosť postojov členských krajín a zdôraznil, že tie prostriedky sú potrebné. „Všetky medzinárodné organizácie… a ľudia, ktorý potrebujú túto miliardu eur, aby im zachránila úrodu v rokoch 2009 a 2010, čakajú na toto malé gesto.“

Rovnako silná kritika prišla zo strany siete európskych rozvojových mimovládnych organizácií SOLIDAR. EÚ by podľa nej „nemala používať finančnú krízu ako zámienku“. „Vyzývame všetky členské štáty, aby nepodľahli pokušeniu oslabiť ich záväzky v oblasti zahraničnej rozvojovej pomoci. Vyzývame členské štáty, aby podporili záväzný časový rozvrh, ktorý umožní predvídateľnosť pomoci a naplní sľuby, ktoré sme dali.“

Vo veci sa mimoriadne aktívne angažuje Francúzske predsedníctvo. Budúci týždeň sa pokúsi nájsť riešenie problému.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA