EÚ zvyšuje energetickú spoluprácu s Indiou

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs počas návštevy v Dillí vyhlásil, že veľké spotrebiteľské štáty čelia podobným rizikám. Vyzval k medzinárodnej dohode, ktortá by sa zaoberala efektivitou používania energie.

 


Krátka správa:

EÚ a India mali počas stretnutia v Dillí podpísať memorandum o porozumení, ktorým by zintenzívnili spoluprácu v záležitostiach obnoviteľných zdrojov energie, efektivity energie a technológií čistého uhlia.

Opatrenia, ktoré by mali nasledovať a ktoré komisár Piebalgs zvýraznil, sa týkajú štandardov pre produkty a budovy, využívajúce energiu, rovnako ako zvýšenie efektivity uhoľných elektrární a spoločné úsilie vyvinúť technológie čistého uhlia.

„Efektivita energie sa musí stať globálnou prioritou,“ vyhlásil Piebalgs, ktorý povedal, že jednou z jeho priorít počas nadchádzajúcich mesiacov bude „navrhnúť a podporovať medzinárodnú dohodu,“ týkajúcu sa spolupráce s Medzinárodnou energetickou agentúrou a Svetovou bankou.

Ďalšie úsilie sa zamerá na obnoviteľnú energiu , pričom bio-diesel bol spomenutý ako jedna z oblastí, kde dôjde k spoločnému postupu. Nedávna správa spoločnosti Ernst & Young poukázala na „boom“ veternej energie v Indii (EurActiv, 3. apríl 2006).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA