Európa bojuje o ruskú energiu

Nemecko spraví z energetiky jednu z priorít svojho predsedníctva EÚ v prvom polroku 2007. Témy i rozsah návštevy kancelárky Angely Merkel v Tomsku, kde sa stretla s prezidentom Putinom, ukázali, že Rusko je v tejto oblasti strategickým partnerom.

 

Krátka správa

V sibírskom meste Tomsk sa na nemecko-ruskom summite stretla nemecká kancelárka Angela Merkel a ruský prezident Vladimír Putin. Popri nich sa na summite zúčastnilo asi 850 predstaviteľov z oboch strán – čo urobilo zo schôdzky mimoriadne veľké stretnutie.

Rast cien ropy a hrozby ruských firiem Gazprom (plynárenský gigant) a Transneft (monopolný ropný prepravca) , že časť svojich kapacít presmerujú na trhy východnej Ázie, urobili z energetických vzťahov EÚ-Rusko politickú prioritu. Neistá budúcnosť bezpečnosti energetických dodávok do EÚ tému energetiky posunula dokonca medzi priority obnovenej Lisabonskej stratégie.

Energetika bude aj jednou z hlavných tém Nemeckého predsedníctva EÚ, ktoré nastúpi v prvom polroku 2007. Hoci je táto oblasť kompetenciou národných vlád, Európska únia preberá stále významnejšiu koordinačnú úlohu.

Ruskí politickí predstavitelia prezentujú svoju krajinu ako „spoľahlivého partnera“ – súčasná ruská ekonomika potrebuje zahraničné investície a Európa je ich významným zdrojom, súčasne je dôležitým exportným trhom. Energetickú závislosť európskych krajín však neváhajú použiť ako účinnú ekonomicko-politickú zbraň – pred návštevou nemeckej kancelárky prezident Putin vyhlásil: „Musíme sa pozerať po nových trhoch, aby sme zapadli do procesov globálneho vývoja. Myslím na krajiny ázijsko-pacifického regiónu, ktoré sa vyvíjajú veľmi rýchlo a potrebujú s nami spolupracovať.“

Závislosť skupín krajín na dovoze zemného plynu z Ruska (% dovozu z Ruska v celkovej spotrebe)

 

(Kalkulácia na základe údajov z 2003 – Medzinárodná energetická agentúra: Zemný plyn, Informácia 2004)

Problém má komplexné ekonomické i politické aspekty. Európska únia vníma nevýhodnosť svojej prílišnej energetickej závislosti na Rusku a snaží sa ju obmedziť diverzifikáciou zdrojov – napríklad získaním prístupu ku Kaspickej rope transportnými cestami, ktoré by obišli ruské územie. Rusko to vníma ako politický útok a súčasne oslabenie vlastných ekonomických pozícií.

Moskva tiež protestuje proti tomu, čo vníma ako „neférové zaobchádzanie“ s ruskými firmami na území EÚ – príkladom môže byť snaha britskej vlády zablokovať prebratie domáceho dopravcu plynu Centrica ruským Gazpromom. Európske krajiny zas Rusku vyčítajú, že síce podpísalo, no neratifikovalo Energetickú chartu a svoj energetický sektor neotvorilo pre zahraničné firmy.

Návšteva nemeckej kancelárky nemala len globálno-politický rozmer. Vo štvrtok sa nemecký BASF a Gazprom dohodli na spoločnom projekte rozvoja ropných polí na Sibíri. Zatiaľ sa však podarilo nájsť dohodu o spolupráci medzi Gazpromom a firmou E.On.

V oblasti energetiky je Rusko pre Slovensko strategickým partnerom – naša závislosť na dodávkach energetických surovín z Ruska je ešte väčšia, než priemer v EÚ. V súčasnosti sa Slovensko snaží zapojiť do projektu plánovaného ropovodu, ktorý by dopravoval kaspickú ropu z ukrajinských čiernomorksých prístavov do krajín EÚ, čím sa by obišlo územie Ruska.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA