Európa sa závislosti na rope nezbaví

Na stretnutí delegácií OPECU a EÚ ubezpečili predstavitelia Únie producentov ropy, že vytváranie novej energetickej politiky EÚ nebude znamenať „celkové zníženie“ spotreby ropy.

 

Krátka správa

Delegácia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), vedená nigérijským ministrom pre ropu Edmundom Daukoro, sa stretla s komisárom EÚ pre energetiku Andrisom Piebalgsom a zástupcom Rakúskeho predsedníctva, ministrom obchodu Martinom Bartensteinom.

Na stretnutí sa hovorilo aj o Zelenej knihe o budúcnosti energetiky, zverejnenej Komisiou 9. marca. OPEC sa obáva, že deklarovaná snaha Komisie využívať viac „alternatívne“ zdroje bude viesť k prudkému poklesu dopytu po rope. To môže jednak znížiť cenu, a tým zisky pre producentov, a súčasne ohroziť plánované investície do produkčných či spracovateľských kapacít.

Komisia i ostatní predstavitelia EÚ v posledných mesiacoch často hovorili o potrebe využívania alternatívnych zdrojov, ako biomasa, veterná a solárna energia, zvýšenie energetickej efektivity, znižovaní závislosti na rope. Dôvodom bolo zvyšovanie cien uhľovodíkových palív, neistota ohľadom udržateľnosti ich dodávok, i obavy z následkov klimatických zmien vyvolaných emisiami skleníkových plynov zo spaľovania uhľovodíkov.

Predstavitelia EÚ však producentov ropy ubezpečili, že plány EÚ nepovedú k zníženiu dopytu. Minister Bartenstein vyhlásil: „Záväzok ohľadom obnoviteľnej energie, zvýšenej energetickej efektívnosti a boja proti klimatickým zmenám, stanovený v Zelenej knihe, bude znamenať pokles nárastu spotreby ropy, nie celkové zníženie.“

Rokovania sa dotkli aj otázky zvýšenia ponuky na trhu. OPEC prisľúbil zvýšiť produkčnú kapacitu z 2,2 na 3 milióny barelov denne, aby sa tak znížil tlak na rast cien. Nigérijský minister však varoval, že stále existujú nedostatky v prepravných kapacitách, čo bude vyžadovať dodatočné investície.

V septembri sa bude v saudskoarabskom Rijáde konať spoločná konferencia EÚ-OPEC o zachytávaní oxidov uhlíka a ich skladovaní, v novembri sa bude konať ďalší okrúhly stôl o energetickej politike.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA