Európania sa nechcú vzdať áut

Podľa európskeho prieskumu väčšina obyvateľov EÚ verí, že používanie menej škodlivých dopravných prostriedkov pre životné prostredie a verejnej dopravy by sa malo podporovať, no jedna pätina z nich by odmietla obmedziť používanie ich auta výmenou za verejnú dopravu.

Krátka správa

Hoci tri štvrtiny Európanov si uvedomujú, že jazdenie v autách má negatívny dopad na životné prostredie a na úroveň zaťaženosti dopravy v mestách, autá stále zostávajú najobľúbenejším spôsobom dopravy pre 51 % obyvateľov EÚ. Podľa výsledkov Eurobarometra zverejneného 26. júla len 21 % Európanov používa prednostne verejnú dopravu.

Hoci dve tretiny vodičov by sa vzdali svojich áut, ak by hromadná doprava jazdila podľa lepšieho cestovného poriadku a bližšie k ich domu, 22 % by však nevymenilo svoje autá „za žiadnych okolností“.

Prieskum, uskutočnený dva mesiace pred vydaním Zelenej knihy o mestskej doprave z dielne Európskej komisie, taktiež odhaľuje, že deväť z desiatich občanov považuje riešenie dopravnej situácie v ich meste za potrebné. Podľa respondentov by k tomu prispel lepší systém hromadnej dopravy (49 %), obmedzenia v centre mesta (17 %) a rýchlostné limity (17 %). Iba 5 percent verí, že zavedenie cestných poplatkov by zlepšilo dopravnú situáciu.

Jedna štvrtina respondentov už použila verejnú dopravu, aby ušetrila na palive, ale väčšina radšej prispôsobila svoj štýl jazdy. V posledných rokoch štvrtina obyvateľov EÚ vymenila svoje autá za iné s menšou spotrebou.

Prieskum ďalej ukázal, že používanie vozidiel s nižšou spotrebou nie je vnímané len ako spôsob zníženia účtov za benzín, ale tiež ako najefektívnejší spôsob zvrátenia nárastu CO2 emisií z cestnej premávky. Až 35 % občanov povedalo, že najlepší spôsob ako zredukovať emisie CO2 je zakázať predaj vozidiel, ktoré nadmerne znečisťujú ovzdušie.

Ďalších 30 % uviedlo, že emisie by mohli byť znížené daňovými úľavami na predaj vozidiel s nízkou spotrebou.

Komisár pre dopravu Jaques Barrot uistil, že EÚ sa bude snažiť o takú dopravnú politiku, ktorá bude „jasne zameraná na potreby a očakávania našich občanov“, tak ako ich odráža tento prieskum: lepšia ochrana životného prostredia, vyššia úroveň bezpečnosti, menej dopravných kolapsov vo veľkých mestách a väčšie spotrebiteľské práva. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA