Europoslanci prispievajú ku globálnemu otepľovaniu

Zelení europoslanci podporení britskými konzervatívcami odštartovali debatu o dôsledkoch cestovania poslancov medzi Štrasburgom a Bruselom, kde sa konajú ich plenárne zasadnutia. Poslanci sa rovnako vyjadrili za zriadenie špeciálneho parlamentného výboru pre klimatické zmeny.

Krátka správa

Štúdia „Európsky parlament na dvoch miestach: environmentálny dopad, transport a energia“ bola prezentovaná zelenými poslancami Caroline Lucasovou a Jeanom Lambertom 25. apríla 2007. Správa má vedecký charakter a pochádza z pera profesora Johna Whitelegga zo Štokholmského inštitútu životného prostredia.

Štúdia uvádza, že plenárne zasadnutia na dvoch miestach produkujú 20 tis. ton CO2 ročne. Rovnako je takéto fungovanie EP spojené s vysokými nákladmi na energie a správu budov. Toto environmentálne bremeno nesú predovšetkým európski daňoví poplatníci, ktorí tak musia zo svojho vrecka vynaložiť asi 200 mil. eur, ktoré by mohli byť použité iným spôsobom. Plenárne zasadnutia v Štrasburgu sa konajú raz mesačne a trvajú štyri dni. Zelení poslanci naliehajú, aby EÚ „ukázala svoje environmentálne vodcovstvo“ a aby „okamžite uzatvorila budovy v Štrasburgu s cieľom spraviť si poriadok vo vlastnom dome.“

Správu podporili rovnako aj britskí konzervatívci. Poslanec Timothy Kirkhope, líder konzervatívcov v EP, povedal: „Prevádzka druhej budovy Parlamentu oberá britských daňových platcov o milióny libier, ktoré tak plávajú dole odtokom. Takýto nonsens ničí dôveru voličov v EÚ. Je smiešne, ak EÚ hlasuje o environmentálnych otázkach, zatiaľ čo každý mesiac sú zbytočne využívané tisíce kilometrov ciest, železníc a aj leteckých koridorov.“

Posledná dohoda o fungovaní EP na dvoch miestach pochádza z roku 1992 a je súčasťou komplikovaného kompromisu medzi EÚ a členskými krajinami. Je teda pomerne zložité túto situáciu meniť a to aj napriek hodnovernosti a pravdivosti mnohých argumentov proti pôsobeniu EP na dvoch miestach.

Už v roku 2006 odštartovala skupina poslancov kampaň za jedno miesto pôsobenia EP, čím by sa ukončili pravidelné zasadnutia v Štrasburgu. Táto iniciatíva sa však stretla len s malým úspechom.

25. apríla 2007 EP podporil návrh na ustanovenie dočasného výboru pre klimatické zmeny. So 60 členmi volenými na obdobie jedného roka bude jeho cieľom formulovať návrhy k politike EÚ v oblasti klimatických zmien. Zároveň bude organizovať vypočutia vedcov a tých, ktorí majú kompetenciu v týchto veciach rozhodovať. Bude zabezpečovať „detailné analýzy“ o nedávnych pokrokoch a budúcich návrhoch v boji proti klimatickým zmenám. Tieto analýzy budú zohľadňovať aj finančný dopad a náklady spôsobené prípadným nekonaním Spoločenstva.

Slovenský europoslanec Sergej Kozlík však zachovanie dvoch sídiel bráni. Pre Ranný žurnál Rádia Slovensko včera povedal: “Určite časť úradníkov by nemusela cestovať, mnohé veci by nebolo treba vybavovať – diéty a cestovné úhrady. Štrasburgu na to by bohato stačil Brusel, ale sme ešte stále v etape, keď symboly treba ctiť a štrasburský parlament je takýto symbolom.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA