Európska flóra a fauna ohrozená zmenou podnebia!

Ešte pred začiatkom Zeleného týždňa EÚ o biodiverzite zverejnilo Ministerstvo Veľkej Británie pre životné prostredie (DEFRA) kritickú správu, demonštrujúcu, že Európa potrebuje viac integrovaný prístup k ochrane prírody.

 

Krátka správa:

Zmena podnebia je rastúcou hrozbou pre divoko žijúce rastliny a zvieratá v Európe. Tvrdí to nová správa, ktorú vydal minister Veľkej Británie pre životné prostredie David Miliband 24. mája.

Správa kladie otázky o záväzku EÚ „zastaviť do roku 2010 pokles biodiverzity“, čo je jedným z cieľom Stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktorá bola prijatá v roku 2001. Prichádza to jeden týždeň pred každoročným Zeleným týždňom Komisie, ktorý je tento rok zameraný na ochranu biodiverzity.

Štúdia z Veľkej Británie potvrdzuje inú nedávnu správu, vydanú World Conservation Union (IUCN). Na jej červenej listine z roku 2006 táto organizácia vyhlásila, že „strata biodiverzity narastá, nespomaľuje sa“.

22. mája Komisia zverejnila nový akčný plán, týkajúci sa biodiverzity (piaty od roku 2001) s cieľom zrýchlenia implementácie cieľa z roku 2001, ktorým je zastaviť do roku 2010 stratu biodiverzity.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA