Európske ekonomiky: deficit klesá, dlhy rastú

Podľa aktuálnej správy Eurostatu sa rok 2005 v európskych ekonomikách niesol v znamení znižovania deficitu verejných financií oproti roku 2004, zatiaľ čo štátne dlhy stúpali.

 

Krátka správa

Priemerný deficit verejných financií v eurozóne sa z hodnoty 2,8% HDP v roku 2004 minulý rok znížil na 2.4% HDP. Štátny dlh v pomere k HDP naproti tomu stúpol zo 69,8% v roku 2004 na 70,8% v roku 2005. V celej Únii boli tieto hodnoty 2,6% a 2,3% pre deficit verejných financií a 62,4% a 63,4% pre vládny dlh.

Tabuľka č.1: Deficit verejných financií vybraných členských krajín EÚ v rokoch 2004 a 2005 (v % HDP)

krajina

2004

2005

Maďarsko

5,4

6,1

Portugalsko

3,2

6,0

Grécko

6,9

4,5

Taliansko

3,4

4,1

Veľká Británia

3,3

3,6

Nemecko

3,7

3,3

Malta

5,1

3,3

Slovensko

3,0

2,9

Zdroj: Eurostat

Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Írsko, Lotyšsko, Španielsko a Švédsko zaznamenali v roku 2005 prebytok verejných financií. Slovensku sa v roku 2005 podarilo udržať deficit svojich verejných financií pod 3-percentnou hranicou. Slovenský štátny dlh dosiahol v roku 2005 v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ priemerné hodnoty.

Pakt stability a rastu stanovuje hornú hranicu verejného deficitu na 3% HDP. 12 členských štátov v súčasnosti čelí disciplinárnym konaniam v dôsledku prekročenia tohto limitu.

Tabuľka č. 2: Vládny dlh vo vybraných členských štátoch EÚ za rok 2005 (v % HDP)

krajina

2004

2005

Grécko

108,5

107,5

Taliansko

103,8

106,4

Belgicko

  94,7

93,3

Malta

  76,2

74,4

Cyprus

  71,7

70,3

Nemecko

  65,5

67,7

Francúzsko

  64,4

66,8

Portugalsko

  58,7

63,9

Rakúsko

  63,6

62,9

Slovensko

  41,6

34,5

Zdroj: Eurostat

Priemerná hodnota vládnych výdavkov v eurozóne dosiahla v roku 2005 47,5% HDP, zatiaľ čo priemerný príjem štátneho rozpočtu sa rovnal 45,1% HDP. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA