Európsky priemysel žiada lepšie vzťahy s Ruskom

Európsky okrúhly stôl priemyselníkov, združujúci predstaviteľov niektorých z najväčších európskych priemyselných výrobcov, vydal pred summitom EÚ-Rusko v Soči správu, v ktorej žiada užšiu ekonomickú spoluprácu Únie s jej východným susedom.

 

Krátka správa

V čase, keď sa vzťahy medzi Ruskom a USA zhoršujú, okrem iného aj v dôsledku geopolitických ambícií prezidenta Putina, pre ktoré využíva energetické suroviny krajiny, európski priemyselní lídri žiadajú užšiu spoluprácu. O jej potrebe hovorí nová správa „Európskeho okrúhleho stola priemyselníkov“ (ERT), ktorý združuje 47 vplyvných riaditeľov európskych korporácií.

Správa „Využitie príležitosti: Pozdvihnutie vzťahov EÚ-Rusko na vyššiu úroveň“ bola publikovaná pred blížiacim sa európsko-ruským summitom, ktorý sa začne 25. mája v čiernomorskom letovisku v Soči.

Príspevok ERT sa zameriava na potrebu zlepšenia spolupráce s Ruskom v „Spoločnom ekonomickom priestore“, jednom zo štyroch spoločných priestorov definovaných v Dohode o partnerstve a spolupráci z roku 1997.

Dokument podčiarkuje potenciál Ruska stať sa jedným zo svetových ekonomických ťahúňov, a odporúča nasledujúce kroky:

  • zlepšenie investičného prostredia,
  • presadzovanie rešpektovania práva intelektuálneho, priemyselného a obchodného vlastníctva
  • posilnenie bilaterálneho obchodu a investícií
  • intenzívny politický dialóg
  • zlepšenie účtovných a auditových pravidiel.

Správa sa nezaoberá najnovším napätím medzi EÚ a Ruskom ohľadne energetiky, nevšíma si ani spôsob, akým Moskva pristupuje k mimovládnym organizáciám či ochrane ľudských práv.

Realita politických vzťahov sa však líši od všeobecne pozitívneho tónu správy. Po januárovom prerušení dodávok ruského zemného plynu na Ukrajinu, a pokračujúcom spore o liberalizáciu ruskej energetiky, začala EÚ hľadať spôsoby ako sa zbaviť závislosti na ruských energetických dodávkach. Moskva odpovedala hrozbou, že sa obráni viac na východ a presmeruje svoj export plynu a ropy na rastúci čínsky trh a do východnej Ázie.

Napätie rastie aj medzi USA a Ruskom. Washington pozerá na rastúce ruské politické ambície so stále väčšou nedôverou. Zaznela aj v nedávnom prejave viceprezidenta Dick Cheneyho, čo vyvolalo obavy zo vzniku „novej studenej vojny“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA