Eurostat: Vládny deficit EÚ sa prudko znížil, dlh eurozóny rástol

Zároveň sa za 1. kvartál 2014 zvýšila zadĺženosť eurozóny. Dôvodom je nárast dlhov problémových krajín menového bloku, informuje Eurostat.

Vládny deficit EÚ-28 sa v prvých troch mesiacoch tohto roka prudko znížil na 1,9 % HDP z 3,1 % HDP (4. kvartál 2013). Na porovnanie, HDP v 1. štvrťroku 2013 bol na úrovni 3,4 %.

Vládne výdavky v EÚ sa v 1. štvrťroku 2014 znížili na 48,5 % HDP zo 48,8 % HDP v predchádzajúcom kvartáli a jej príjmy vzrástli na 46,6 % HDP zo 45,7 % HDP.

Vládny dlh EÚ vzrástol v 1. kvartáli 2014 na 88 % z 87,2 % HDP v posledných troch mesiacoch vlaňajška.

Najvyšší verejný dlh spomedzi krajín EÚ malo na konci 1. kvartálu Grécko (174,1 % HDP), nasledované Talianskom (135,6 %) a Portugalskom (132,9 %). Najmenej boli v prvých troch mesiacoch roka zadlžené Estónsko (10 %), Bulharsko (20,3 %) a Luxembursko (22,8 %).

V porovnaní so 4. kvartálom 2013 zaznamenalo v prvých troch mesiacoch 2014 nárast dlhu v pomere k HDP 19 krajín EÚ, šesť jeho pokles a Estónsko stagnáciu. Najväčší nárast nahlásilo Slovinsko (o 7 %) nasledované Maďarskom (+5 %.), Belgickom a Portugalskom (zhodne o 3,9 %). A naopak, najviac sa dlh znížil Poľsku (-7,6 p.b.), Nemecku (-1,1 p.b.) a Grécku (-1 p.b.).

Slovenský verejný dlh sa v 1. štvrťroku zvýšil na 58,4 % HDP z 55,4 HDP vo 4. štvrťroku 2013 a aj v medziročnom porovnaní stúpol o 3 percentuálne body.

Eurozóna

Vládny deficit eurozóny sa v 1. štvrťroku mierne zvýšil na 2,7 % HDP z 2,6 % HDP v predchádzajúcom, 4. kvartáli 2013. Ale v medziročnom porovnaní sa schodok verejných financií regiónu, ktorý platí eurom, znížil, keďže v 1. kvartáli 2013 bol na úrovni 3,1 % HDP.

Celkové vládne výdavky v eurozóne dosiahli 46,8 % HDP v období január-marec 2014, čo je o niečo viac ako 46,9 % HDP v poslednom kvartáli minulého roka, zatiaľ čo príjmy zostali nezmenené na úrovni 49,5 % HDP.

Zadlženosť v eurozóne sa v 1. štvrťroku 2014 zvýšila. Dôvodom je nárast vládnych dlhov krajín, ktoré stoja v centre dlhovej krízy menového bloku.

Podľa najnovších údajov Eurostatu vládny dlh 18 krajín, ktoré zaviedli euro, v prvých troch mesiacoch tohto roka stúpol na 93,9 % HDP z 92,7 % HDP vo 4. kvartáli 2013.

EurActiv/TASR

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA