Eurozóna len pre ťažko pracujúcich?

Ochota „dostať sa do formy“ by mala byť kľúčovou podmienkou pre žiadateľov o vstup do eurozóny a Komisia by mala pomenovať problémové krajiny, tvrdí think-tank BRUEGEL.

 

Krátka správa:

Podľa ekonomického think-tanku BRUEGEL by mala byť implementácia podmienok, stanovených v Pakte stability a rastu jedinou vecou, o ktorej by sa malo v súvislosti so svtupom do eurozóny diskutovať. Medzitým „sa nedostáva divergenciám v raste a inflácii dostatočnej pozornosti“. Relevantné inštitúcie EÚ by ďalej mali zvýšiť dohľad nad ekonomickými záznamami a politikami štátov, ktoré už sú členmi eurozóny, tvrdí sa v dokumente BRUEGEL-u.

Pokiaľ ide o rozšírenie eurozóny, autori dokumentu zdôrazňujú potrebu aplikovať Lsofistikovanejšie kritériá na vstup než v minulosti, a to aj za cenu, že by boli označené za „neférové““. Podľa autorov by mala mať Komisia „právo alarmovať“ – označiť problémové krajiny a predseda euroskupiny by mal dostať mandát na to, aby sa mohol nagažovať v priamych rozhovoroch s národnými vládami.

Do konca tohto desaťročia by sa malo sedem z desiatich nových členských krajín EÚ stať členmi eurozóny. Členstvo v eurozóne má svoje prínosy, ale tieto „nie sú zadarmo“, tvrdí sa v dokumente. „Pri rozhodovaní o tom, kto je pripravený na zavedenie jednotnej meny by sa EÚ mala vyhnúť skrývaniu sa za zle navrhnuté nominálne kritériá“ a mala by sa explicitne venovať relevantným otázkam, tvrdí sa v dokumente. Autori tiež objasnili kľúčové politické implikácie pre ako súčasných členov eurozóny, tak aj pre nových žiadateľov o vstup do ekonomickej a menovej únie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA