Exkomisár Fischler požaduje „revolúciu v energii“

Počas tlačovej konferencie v Parlamente 26. apríla niekdajší komisár pre poľnohospodárstvo Franz Fischler kritizoval Zelenú knihu EÚ o energii za to, že nejde dostatočne ďaleko a vyzval Komisiu, aby investovala viac do zdrojov obnoviteľnej energie, konkrétne do biomasy.

 

Krátka správa:

Niekdajší komisár pre poľnohospodárstvo Franz Fischler bol jedným z tých, ktorí vystúpili na seminári o obnoviteľnej energii, organizovanom skupinou EPP-ED v Európskom parlamente pri príležitosti 20. výročia udalostí v Černobyli. Počas tlačovej konferencie pred samotným seminárom rakúska poslankyňa Parlamentu Agnes Schierhuberová vyzvala EÚ, aby investovala viac do obnoviteľnej energie a odmietla možnú „renesanciu jadrovej energie“.

Kent Nyström, prezident švédskeho bioenergetického združenia sa zmienil o plánoch švédskej vlády na ukončenie závislosti krajiny na rope do roku 2020, pretože „nám dochádza ropa a zemný plyn“. Aj on obhajoval väčšie používanie bioenergie.

Bývalý komisár Franz Fischler podporil názor poslankyne Schierhuberovej, týkajúci sa jadrovej energie tým, že poukázal na tri argumenty proti znovuoživeniu záujmu o jadrovú energiu.

  • potvrdila by našu závislosť na uráne ako jadrovom palive, ktorý musí byť tiež dovážaný a ide o vyčerpateľný zdroj
  • otázka odstraňovania jadrového odpadu stále nie je vyriešená
  • jadrová energia kladie otázku národnej suverenity nad otázku energetického mixu a potenciálna nehoda nemá nikdy len národný dopad

Fischler, poukazujúc na politické opatrenia, ktorú stimulujú bioenergiu a ktoré zaviedol počas svojho pôsobenia v Komisii, povedal, že experti sa môžu líšiť, pokiaľ ide o určenie času, kedy dôjdu zásoby ropy, „dochádza nám čas“, aby sme mohli urobiť presun z ekonomiky, založenej na fosílnych palivách, na nízkouhlíkovú. „Potrebujeme revolúciu v energii a spoločnú európsku energetickú politiku,“ povedal Fischler.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA