Francúzi premýšľajú, čo s globalizáciou

Regulácia, ochrana, podpora domáceho priemyslu – to je podľa bývalého francúzskeho ministra zahraničných vecí Huberta Védrine správny recept, „ako na globalizáciu“. Správu vypracoval na žiadosť prezidenta Sarkozyho.

Krátka správa

Bývalý socialistický minister zahraničných vecí vo včera zverejnenej správe konštatuje, že Francúzsko má silné stránky, ktoré mu dovolia prekvitať v globálnej ekonomike. Tá však bude mať nutne na niektorých negatívne dopady. Ak sa má dosiahnuť národný konsenzus, je preto potrebná väčšia ochrana, regulácia a redistribúcia francúzskou vládou, ale aj Európskou úniou.

Védrinova správa vyzýva Francúzov, aby sa zbavili nedôvery voči globalizácii. Súčasne ale zdôrazňuje potrebu proaktívnej politiky na národnej i európskej úrovni. Medzi jej odporúčaniami sú:

Francúzsko sa má pripojiť k nemeckej snahe o silnejšiu reguláciu investičného kapitálu. Malo by to aj bočné efekty – oživenie francúzsko-nemeckého vzťahu a nová iniciatíva pre EÚ. Nemecko sa snaží u niečo podobné v Skupine G8, zatiaľ ho ale blokuje Británia a USA.

EÚ má byť rozhodnejšia pri aplikovaní princípu rovnakého prístupu v obchodných dohodách, a chrániť domáci priemysle pred kúpením mimoeurópskou konkurenciou – vlády EÚ môžu pri tom využiť svoje kontrolné podiely vo veľkých firmách, či označiť niektoré sektory za „strategické“. V praxi to môže znamenať vytváranie „národných šampiónov“ – veľkých firiem s dominantným postavením v dôležitých sektoroch (energetika, výskum, zbrojárstvo a pod.), ktoré budú pod špeciálnou ochranou vlád.

Védrin ale zároveň zdôrazňuje, že väčšia ochrana nemusí znamenať návrat protekcionizmu.

Úrad francúzskeho prezidenta na správu, ktorá obsahovala aj iné návrhy, zatiaľ oficiálne nereagoval.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA