Francúzsko opäť objavuje kúrenie drevom

Predaj moderných výhrevných zariadení využívajúcich drevo vo Francúzsku prudko rastie. V súčasnosti ich má v krajine 6 miliónov domácností. Tvrdí to štúdia ADEME, francúzskej agentúry pre životné prostredie a energetiku.

 

Krátka správa

„Ak nemá Francúzsko ropu, má naopak mnoho dreva“, tvrdí Jean-Christophe Pouët, koordinátor programu pre vykurovanie drevom v ADEME, agentúre pre životné prostredie a energetiku. Pouët vysvetľuje oživenie záujmu o drevo vidieckou tradíciou krbov a otvorených ohnísk, ako aj rastúcimi cenami iných zdrojov energie.

Podľa ADEME vystúpil predaj varičov, krbových vložiek a boilerov využívajúcich drevo v roku 2005 o 23% na 430 334 jednotiek. Francúzsko je tak prvou krajinou v EÚ pokiaľ ide o využívanie dreva na kúrenie – ročne je to na úrovni 9,3 milióna ton ekvivalentu ropy (mtoe), čo je viac ako vo Švédsku (8,2 mtoe) a Fínsku (7,2 mtoe).

Z oživenia záujmu o drevo môže ťažiť najmä lesníctvo. „Francúzske lesy, pokiaľ ide o veľkosť pokrývanej oblasti, sú tretie v Európe, po Fínsku a Švédsku“, tvrdí Pouët. „Potenciál je obrovský.“ Podľa neho sa môže spotreba zdvojnásobiť, až na 19 mtoe ročne. Francúzsky energetický zákon, schválený v júli 2005, si však kladie za cieľ zvýšiť využívanie dreva na kúrenie len o 4 mtoe do roku 2010.

Na Slovensku je využívanie dreva na kúrenie rozšírené najmä na vidieku, problémom sú však zastarané technológie. S pomerne veľkou rozlohou hospodársky využívaného dreva máme v tejto oblasti energetiky dobrú východiskovú pozíciu.

Na úrovni EÚ sa Komisia snaží posilniť postavenie bioenergií v celkovom energetickom mixe. Akčný plán pre biomasu, publikovaný v decembri, si kladie za cieľ zdvojnásobiť do roku 2010 podiel dreva, odpadu a poľnohospodárskych surovín. Podľa plánu by sa mal dovoz ropy znížiť o 8%, čím sa znížia emisie CO2 o 209 miliónov ton. Využívanie biomasy má vytvoriť 300 000 nových pracovných miest.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA