Francúzsky návrh energetickej politiky EÚ

Francúzsko na zasadnutí európskych ministrov financií 24. januára predstaví rozsiahle návrhy. Okrem iného sa bude venovať aj uznaniu prínosu jadrovej energetiky k bezpečnosti dodávok energií a zníženiu emisií oxidu uhličitého.

 

Pozadie

Rusko-ukrajinský plynový spor zvýraznil závislosť EÚ na pokrytí svojich základných energetických potrieb dovozom zo zahraničia. Spor v Európe vyvolal diskusiu o tom, ako diverzifikovať dodávky energií, a zdôraznil potrebu väčšej zainteresovanosti Európy vo vlastnej energetickej politike (EurActiv.sk, 4. január 2006).

Otázky

Ministri financií EÚ budú 24. januára rokovať o memorande o energetickej politike EÚ, ktoré predstaví francúzsky minister financií Thierry Breton. Dokument prináša komplexné návrhy na zabezpečenie dodávok energií do Európy po tom, čo rusko-ukrajinský spor upozornil na závislosti Európy na dovoze.

Memorandum navrhuje uznanie prínosu jadrovej energetiky k bezpečnosti dodávok energií do EÚ a jej „prínos v boji proti globálnemu otepľovaniu“ ako technológie, pri ktorej sa neuvoľňuje oxid uhličitý. Navrhuje zvýšenie snahy výskumu a vývoja „nukleárnej energetiky budúcnosti“ a vyzýva ostatné krajiny, aby sa pripojili k projektom výskumu štvrtej generácie nukleárnych reaktorov.

Dokument však zároveň zdôrazňuje, že možné postupy v jadrovej energetike by sa mali uskutočňovať pri plnom rešpektovaní „princípu subsidiarity“, keď EÚ zasahuje iba v prípade, že otázku nie je možné adekvátne vyriešiť iba na úrovni členského štátu.

Memorandum navrhuje:

  • ropa: zvýšenie transparentnosti ropných trhov prostredníctvom pravidelného zverejňovania hodnôt európskych zásob ropy; podporu ekologickej chémie v petrochemickom priemysle
  • zemný plyn: zvýšenie kapacít zásob a vybudovanie prepojení
  • medzinárodné vzťahy: zlepšenie pozície EÚ vo vzťahu k ostatným krajinám a regiónom, vrátane otázok klimatických zmien a energetiky
  • obnoviteľné energie: zváženie vydania smernice o termálnej energii; použitie časti kohéznych fondov EÚ na podporu rozvoja obnoviteľných energií; urýchlenie používania alternatívnych palív v doprave (biopalivá, GTL, bioplyn)
  • výskum: zvýšenie úsilia výskumu a vývoja v energetike „presadzovaním prioritného charakteru energetiky“ v Siedmom rámcovom výskumnom programe EÚ (FP7). Sem patrí aj zachytávanie a skladovanie oxidov uhlíka, ako aj ďalšie „čisté“ technológie

Francúzsky návrh zároveň žiada venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na efektívnejšie využívanie energií v domácnostiach, doprave, priemysle a poľnohospodárstve.

Pozície

Brusel ústami hovorcu Komisie pre energetiku Tarradellasa i Espuny francúzske memorandum uvítal ako „jeden z mnohých príspevkov“, očakávaných v nasledujúcich mesiacoch. Hovorca naznačil, že Komisia v marci vydá Zelenú knihu o energetickej politike EÚ, ktorá bude tvoriť základ pre rokovania na jarnom summite EÚ 23.-24. marca 2006. Podľa jeho slov to bude „zďaleka najdôležitejší“ politický dokument o energetike, ktorý Brusel tento rok vydá.

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs 4. januára po dosiahnutí dohody Ruska s Ukrajinou o cenách zemného plynu uviedol: „Je jasné, že Európa potrebuje zrozumiteľnejšiu, kolektívnejšiu a komplexnejšiu politiku bezpečnosti dodávok energií. V súčasnosti sa otázka bezpečnosti dodávok energií rieši iba na úrovni členských štátov; no v skutočnosti potrebujeme v tejto otázke komplexnejší európsky prístup.“

Nasledujúce kroky:

  • 8. marec 2006: Komisia vydaním Zelenej knihy spustí diskusiu o možnej spoločnej energetickej politike EÚ.
  • 23.-24. marec 2006: na jarnom summite sa bude diskutovať o možnostiach energetickej politiky EÚ
  • leto 2006: Komisia by mala spustiť akčný plán energetickej efektívnosti (v závislosti od výsledku celkovej energetickej diskusie s členskými štátmi)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA