Francúzsky plán na zamestnávanie starších

Francúzsky premiér Dominique de Villepin chce novými navrhovanými opatreniami zvýšiť mieru zamestnanosti medzi staršími pracovníkmi vo Francúzsku.

 

Krátka správa:

Po zlyhaní francúzskeho plánu na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí („CPE“, pozri EurActiv, 10. apríl 2006) chce oslabený francúzsky premiér Dominique de Villepin spustiť plán na zvýšenie miery zamestnanosti medzi staršími pracovníkmi (55-64 rokov) zo súčasnej úrovne 38% na 50% do roku 2010. Je to súčasne cieľ stanovený Lisabonskou stratégiou.

Ako mnohé iné európske krajiny, aj Francúzsko zápasí s demografickými zmenami, zvýšenými sociálnymi výdavkami štátu a pracovným trhom, ktorý potrebuje reformu, aby zvýšil svoju konkurencieschopnosť.

Schéma umožní spoločnostiam ponúknuť ľuďom bez práce, starším ako 56 rokov, možnosť pracovať na krátkodobé zmluvy (s názvom „CDD senior“). Súčasne sa skončí legálnosť ustanovenia, podľa ktorého spoločnosti mohli posielať pracovníkov do skorého dôchodku (pred vekom 65 rokov).

Ľudia, ktorí majú nízke penzie, si ich budú môcť doplniť ďalším príjmom a pracovníci nad 60 rokov budú môcť za istých okolností dostávať penzijný bonus.

Potom, ako musel de Villepin čeliť ostrému odporu pre absentujúci sociálny dialóg, je aj toto opatrenie všeobecne vnímané ako pokus zlepšiť vzťahy vlády s sociálnymi partnermi a tým aj svoju popularitu. De Villepin zdôrazňuje: „Národný plán pre zamestnanosť starších ľudí je výsledkom pozoruhodnej konzultačnej práce. Tri odborové združenia (CFDT, CFTC a CGC) a francúzske združenie zamestnávateľov Madef už ohlásili svoj súhlas.

Plán sa by mal stať účinným začiatkom roka 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA