Gazprom varuje Európu

Ruská spoločnosť Gazprom tvrdí, že dokáže zabezpečiť energetické potreby EÚ, ale nechce, aby jej bolo bránené v trhovej expanzii.

 

Krátka správa

Po stretnutí 18. apríla medzi veľvyslancami štátov EÚ a predsedom manažmentu ruského plynárskeho gigantu Gazprom Alexejom Millerom sa opäť rozprúdili spory ohľadom úlohy Gazpromu pri zabezpečovaní bezpečnej dodávky energie pre EÚ.

Spor nasleduje niekoľko mesiacov po tom, čo Gazprom prerušil dodávku plynu na Ukrajinu pre nezhody ohľadom ceny dodávok. Členské štáty EÚ vyjadrili svoje obavy, týkajúce sa bezpečnej dodávky plynu do krajín EÚ. Gazprom pokrýva asi štvrtinu dodávok zemného plynu do krajín EÚ.

Posledný spor bol iniciovaný Veľkou Britániou, ktorej regulačný úrad tento týždeň pohrozil zablokovaním pokusu Gazpromu o prebratie spoločnosti Centrica, ktorá je najväčším dodávateľom zemného plynu vo Veľkej Británii. Takýto krok by podľa Londýna predstavoval ohrozenie bezpečnosti dodávok energie pre krajinu.

Alexej Miller predstaviteľov členských štátov uistil, že „Gazprom bol a je hlavným dodávateľom zemného plynu do Európy“ a tiež podčiarkol, že „ostane garantom energetickej bezpečnosti európskych spotrebiteľov“. Miller takisto zdôraznil, že všetky dohody „budú implementované“.

Na druhej strane však tiež zdôraznil, že EÚ nie je jediným geografickým regiónom, ktorému Gazprom venuje pozornosť a že firma „aktívne rozvíja nové trhy ako severná Amerika a Čína“.

Spoločnosť Gazprom patrí medzi najdrahšie koncerny na svete s momentálnou trhovou hodnotou vo výške 237 miliárd USD, ktorá je pevne naviazaná na aktuálne ceny ropy a bude sa v budúcnosti pravdepodobne zvyšovať.

Gazprom plánuje rozšíriť svoje pôsobenie aj postavením plynovodu na Ďaleký Východ, ktorý by viedol do Číny (a dodával aj do USA). Okrem toho chce postaviť plynovod aj v severnej Európe.

Miller varoval, že „pokusy obmedziť aktivity Gazpromu na európskom trhu a spolitizovanie otázok dodávok energie … nepovedie k dobrým výsledkom.“

EÚ by bola rada, keby sa jej podarilo otvoriť prístup na trh so zemným plynom konkurencii zo strany európskych plynárenských spoločností, s čím zástupcovia Gazpromu a Ruska nesúhlasia.

Slovensko je od dodávok ruského plynu takmer úplne závislé. Podobne je to s ropou, v tejto oblasti sa už urobili prvé kroky na diverzifikáciu zdrojov. Expertná skupina zložená zo zástupcov EÚ, Českej republiky, Ukrajiny, Poľska a Slovenska rokovala v Bratislave o možnosti, že by sa cez Slovensko prepravovala kaspická ropa z Azerbajdžanu. Tá je tankermi prevážaná na ukrajinské čiernomorské pobrežie, odkiaľ ju zas ropovody môžu dovážať do EÚ. Prioritným transportným koridorom by bolo Poľsko, svoj diel na preprave (a teda aj poplatkoch za ňu) však môže získať aj Slovensko.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA