Globálne otepľovanie spôsobuje ľudstvo

Vedecký panel OSN (IPCC) dospel k záveru, že ľudská aktivita je „veľmi pravdepodobnou“ príčinou globálneho otepľovania. Z tejto platformy to bolo zatiaľ najostrejšie varovanie rozhodovateľom na celom svete, že sú urgentne potrebné opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov.

Krátka správa

„Väčšina pozorovaného zvýšenia priemernej globálnej teploty od polovice 20. storočia je s vysokou pravdepodobnosťou výsledkom zvýšenia koncentrácie antropogénnych skleníkových plynov (= vyprodukovaných ľudskou činnosťou)“, píše sa v konečnom texte správy publikovanej 2. februára.

Toto tvrdenie je jednoznačne silnejšie, ako závery IPCC z roku 2001, ktoré označili ľudskú zodpovednosť za „pravdepodobné“, resp. ekvivalent 66% pravdepodobnosti. V žargóne OSN znamená „veľmi pravdepodobné“ až 90%.

Medzivládny panel pre klimatické zmeny (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) je autoritatívnym orgánom zloženým z 2500 vedcov z viac ako 130 krajín. Celotýždňové stretnutie za zatvorenými dverami v Paríži, ktoré vydaniu správy predchádzalo, sa ukončilo 2. februára. Správa Klimatické zmeny 2007: Základ v prírodnej vede, obsahuje na 20 stranách vedecké hodnotenie klimatických zmien. Vedci o nej diskutovali doslova slovo po slove.

„Globálny nárast koncentrácie oxidu uhličitého je spôsobený najmä využívaním fosílnych palív a zmenami využívania pôdy, zatiaľ čo pri metáne a oxidoch dusíka je príčinou najmä poľnohospodárstvo“, tvrdí správa. Dodáva, že ďalšie otepľovanie v 21. storočí je „veľmi pravdepodobné“ a spustí „mnoho zmien v globálnom klimatickom systéme“.

Ďalšími závermi sú:

  • Nárast globálnej teploty medzi 1,8 a 4,0 °C v 21. storočí (v porovnaní s 0,7°C v predchádzajúcom),
  • priznanie, že globálne otepľovanie zapríčiňuje silnejšie hurikány kvôli zvýšeniu teploty hladiny mora,
  • „pravdepodobný“ odhad, že topenie sa ľadovcov pred 125 000 rokmi zapríčinilo zdvihnutie sa hladiny morí o 4 až 6 metrov, pričom bolo vyvolané teplotou vyššou o 3-5 °C ako máme v súčasnosti.

Plná správa bude vydaná v priebehu roka. Medzitým budú publikované tri ďalšie kapitoly, ktoré sa pozrú na pravdepodobné dopady klimatických zmien, možnosti prispôsobenia sa dopadom a na možné spôsoby zníženia emisií skleníkových plynov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA