Integrácia trhov s elektrickou energiou v EÚ

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs privítal rozhodnutie Francúzska, Belgicka a Holandska zjednotiť ich trhy s elektrickou energiou ako krok k celoeurópskemu trhu.

Krátka správa

Trojstranné zjednotenie trhov existuje od 21. novembra 2006. Na jeho základe bola vytvorená nová belgická elektrická centrála Belpex, v spolupráci s holandskou APX a francúzskou Powernet, ako aj troma operátormi prenosových sústav – EDF-RTE, Elia a Tennet.

Spojenie trhov s elektrickou energiou v podstate znamená, že budú operátori prenosových sústav, centrály i regulačné orgány spolupracovať, čo im umožní využiť vzájomné výmeny elektrickej energie.

Komisia verí, že jednotný európsky trh s elektrickou energiou by lepšie využíval dodatočné kapacity na výrobu energie a zdrojov, čo by viedlo k ušetreniu prostriedkov a nižším cenám. Podľa Komisie prinieslo doteraz francúzsko-belgicko-holandské zoskupenie omnoho efektívnejšie vzájomné prepojenie a konvergenciu cenových hladín.

Ďalšie rozširovanie trhov sa predpokladá smerom k severnému trhu, prvému regionálnemu trhu, a potom na iberskom trhu. Komisia dúfa, že po pripojení východnej Európy prostredníctvom Nemecka bude vytvorený celoeurópsky trh pre veľkoodberateľov.

André Merlin, výkonný riaditeľ sieťového operátora RTE a prezident Európskeho energetického a dopravného fóra pre AFX povedal, že spolupráca je „prvým príkladom integrácie tohto druhu v EÚ“. Bert Den Ouden, výkonný riaditeľ holandskej Skupiny APX, označil integráciu s Nemeckom za „extrémne dôležitú“, nakoľko Nemecko sa nachádza „v centrálnej polohe a dodalo by tretiu dimenziu“.

Rozsiahly výpadok siete, ktorý ponechal 4. novembra 2006 desať miliónov ľudí bez elektrickej energie, zdôraznil potrebu prepojenia národných sietí. Prezident Energetických regulátorov Rady Európy (CEER), Sir John Mogg, povedal, že výpadok „demonštroval potrebu, teraz viac ako kedykoľvek predtým, integrovanej európskej elektrickej siete, ktorá by bola regulovaná“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA