Jadrová energia rozdeľuje EÚ

Kým lídri krajín EÚ oslavovali 50. výročie Zmluvy o Euratom-e, ktorej cieľom bola podpora jadrovej energie v Európe, environmentalisti sa snažia o jej definitívne pochovanie.

Pozadie:

Hoci sa oslava polstoročnice podpísania Rímskych zmlúv 25. marca 2007 zamerala na oslavu výročia podpisu Zmluvy o zriadení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, v roku 1957 bola v ten istý deň podpísaná aj menej známa Zmluvy o zriadení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (známe tiež ako Euratom), ktorej cieľom bola podpora bezpečného rozvoja atómovej energie v Európe.

V roku 1957 bola jadrová energia vnímaná ako kľúčový faktor zabezpečenia európskej bezpečnosti, narušenej studenou vojnou a ako nevyhnutný nástroj na garantovanie bezpečných dodávok energie, potrebných pre budovanie silnej európskej ekonomiky.

Nehoda pri Černobyli na Ukrajine v roku 1986 zvýraznila riziká používania jadrovej energie a zvýšila obavy verejnosti z tejto technológie. Mnohé vlády viedla k prehodnoteniu jadrových programov.

Otázky:

Jadrový priemysel tvrdí, že Euratom je naďalej potrebný na podporu toho, čo zástupcovia tohto priemyslu považujú za energiu budúcnosti, schopnú dodávať európskemu priemyslu a verejnosti lacnú, ovzdušie neznečisťujúcu dodávku energie. Environmentalisti však už dlho vedú kampaň za zrušenie „zastaralej a nedemokratickej“ zmluvy.

Doposiaľ zozbierali organizátori protijadrovej kampane viac než 600 000 podpisov pod petíciou, požadujúcu stop pre jadrovú energiu. Získanie symbolickej cifry jedného milióna sa zdá byť dosiahnuteľné – až 61% európskej populácie súhlasí s tým, že podiel jadrovej energie by sa mal znižovať kvôli obavám z jadrového odpadu a nebezpečenstvu nehôd. Naznačujú to výsledky Eurobarometra, ktorý bol zverejnený v priebehu tohtoročného marca (pozri EurActiv, 7. marec 2007).

Členské štáty EÚ sú v otázke jadrovej energie tiež rozdelené, pričom krajiny ako FrancúzskoFínsko sú silne závislé na jadrovej energii, kým iné členské štáty ako Írsko, Rakúsko, Nemecko, Švédsko sú formálne proti tomuto druhu energie.

Pozície:

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs vyhlásil, že počet signatárov pod petíciou proti Euratomu a jadrovej energii je „pôsobivý“ a dodal: “Hlasy týchto Európanov budú iste brané do úvahy.“

Európske atómové fórum (FORATOM), ktoré reprezentuje jadrový priemysel v Európe, podčiarklo, že Zmluva o Euratome je práve tak isto relevantná dnes, ako bola v roku 1957: „Vďaka tejto zmluve požívajú občania Európy stále výhody jadrovej energie, totiž bezpečnú, dostupnú a environmentálne priaznivú formu elektrickej energie.“

FORATOM argumentuje, že bezpečnostný záznam jadrového priemyslu v EÚ je vďaka tejto zmluve „bez poškvrny“.

Európska hlavná podnikateľská lobingová organizácia BusinessEurope tvrdí, že jadrová energia ponúka „veľmi silný príspevok“ k forme energie, ktorá neprodukuje oxid uhličitý a EÚ by mala podniknúť kroky k zvýšeniu jej podielu z 32% na 40% do roku 2030. „Zvýšený príspevok jadrovej energie by podporil konkurencieschopnosť energeticky intenzívnych sektorov,“ znie vyhlásenie BusinessEurope.

Environmentálne skupiny však tvrdia, že Euratom je v súčasnosti jedinou zmluvou na európskej úrovni, ktorá podporuje špecifickú formu energie, ktorú navyše považujú za nebezpečnú a nákladnú.

Frank Van Schaik, spoluorganizátor kampane s názvom Európska petičná kampaň proti jadrovej energii, povedal: „Euratom je zastaralá zmluva, prostredníctvom ktorej EÚ naďalej pumpuje milión za miliónom euro z verejných prostriedkov do jadrovej energie. Je neúnosné poskytovať preferenčnú podporu drahému a nebezpečnému zdroju energie, keď viac než 60% Európanov vlastne chce znížiť podiel jadrovej energie na výrobe energie.“

Kampaň poukazuje na rozpory medzi nedávnym rozhodnutím lídrov krajín EÚ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe energie na 20% do roku 2020 a výskumnou agendou EÚ na najbližších 5 rokov, ktorá venuje štyrikrát viac peňazí na jadrovú energiu (550 miliónov € ročne) než na obnoviteľné zdroje energie a efektívnejšiu energiu dohromady (168 miliónov € ročne).

„Euratom narúša trh tým, že dáva neodôvodnenú finančnú podporu špecifickej technológii na výrobu elektrickej energie. Kým EÚ je v procese internalizácie environmentálnych nákladov výroby energie tým, že spustila schému na stropy a obchodovanie s kvótami emisií, výrobcovia jadrovej energie neplatia plné náklady odstraňovania a uskladňovania rádioaktívneho jadrového odpadu,“ vyhlasujú protijadrové organizácie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA