Klimatické zmeny: EÚ žiada otvorenie globálnych rozhovorov

Podľa komisára pre životné prostredie Stavrosa Dimasa správa medzinárodného panela klimatológov, ktorá vidí príčinu globálneho otepľovania v ľudskej činnosti, podčiarkla potrebu celosvetovej dohody o klimatických zmenách.

Krátka správa

Nové vedecké dôkazy o klimatických zmenách sú „alarmujúce“ a vyžadujú „viac opatrení na (celosvetové) obmedzenie emisií skleníkových plynov“, vyhlásila EÚ 2. februára.

„Je to naliehavejšie než kedykoľvek predtým, aby sa medzinárodné spoločenstvo zišlo na vážnych rokovaniach o novej širokej celosvetovej dohode na zastavenie globálneho otepľovania“, vyhlásil komisár pre životné prostredie Stavros Dimas.

Výzva je reakciou na správu Medzinárodného panelu pre klimatické zmeny (IPCC), zverejnenú 2. februára 2007. Podľa nej narastú globálne teploty v tomto storočí  o ďalších 1,8 – 4 °C, pričom za posledných sto rokov stúpli o 0,7°C.

„Dokonca aj pri spodnej hodnote intervalu by teplota narástla o 2°C oproti predindustriálnemu obdobiu, teda na úroveň, kde sa môžu objaviť nezvratné a potenciálne katastrofické následky“, píše sa vo vyhlásení Komisie.

Ešte 10. januára 2007 predložila exekutíva EÚ plány na „jednostranné“ 20% zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020, ktoré sú súčasťou jej „novej priemyselnej revolúcie“. Varovala tiež, že EÚ, ktorá je zodpovedná za 14% emisií skleníkových plynov, nedokáže problém vyriešiť sama.

„Na stabilizáciu emisií skleníkových plynov musí byť ďalším krokom zníženie emisií skleníkových plynov rozvinutých krajín o 30% oproti úrovni z roku 1990, a to do roku 2020!, dodal Dimas. „Predovšetkým očakávame že budú konať USA, ako najväčší producent skleníkových plynov.“

Na konferencii o globálnom ekologickom riadení, organovanej francúzskym prezidentom Chiracom v Paríži, podpísalo 3. februára viac ako 30 krajín výzvu na „podporu rastu, ktorý rešpektuje životné prostredie“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA