Komisia chce integrovanú energetickú politiku v EÚ

EÚ a jej členské štáty potrebujú spoločný prístup k zvládnutiu svojej energetickej závislosti, tvrdí predseda Komisie José Manuel Barroso, ktorý nasledujúci mesiac zverejní dokument o energetike.

 

Krátka správa:

Barroso hovoril o podpore vo veci „integrovanej európskej energetickej politiky“ vo svojej reči na Georgetown University vo Wahingtone, D. C. dňa 9. februára.

„Svet vstúpil do novej energetickej éry. Už nemůžeme považovař bezpečné a dostupné zásoby za isté,“ povedal v zmienke o vysokých cenách ropy a bezpečnosti ponuky, zvýraznených nedávnym sporom medzi Ukrajinou a Ruskom o zemný plyn (EurActiv, 5. 1. 2006).

“Tieto otázky si EÚ môže len ťažko dovoliť ignorovať,” povedal a dodal: “Musíme s tým niečo urobiť a musíme to urobiť teraz.“ Barroso povedal, že Európska komisia „povedie diskusiu zverejnením konzultačného dokumentu k energetike nasledujúci mesiac,“ zrejme 8. marca.

„Našou mantrou,“ povedal Barroso, „musí byť zabezpečenie konkurencieschopnosti Európy, zaistenie našich environmentálnych cieľov a zabezpečenie našich energetických zásob.“

Podľa Barrosa by to EÚ mala urobiť v úzkej spolupráci s USA. „Práva tak, ako je smiešne mať 25 oddelených národných eneregetických politík v EÚ, tak by bolo proti zdravému rozumu, aby transatlantické partnerstvo v tejto kritickej oblasti ťahalo inými smermi.“

Poľský premiér Kazimierz Marzinkiewicz tiež kladie akcent na strategickú potrebu energetických zásob v transatlantických vzťahoch. „Chcem navrhnúť našim partnerom v EÚ a NATO zmluvu o energetickej bezpečnosti,“ povedal v piatok v komentári pre denník Financial Times.

Vo svojom každoročnom prejave o stave únie prezident USA George W. Bush oznámil spustenie Iniciatívy pre lepšiu energiu, ktorá sa pokúsi o to, aby krajinu „dostala za ekonomiku, založenú na benzíne a spravila by z našej závislosti na Blízkom Východe vec minulosti“.

Dokument Komisie bude prediskutovaný na nasledujúcom summite EÚ 24. marca, kde bude energetika medzi prioritami agendy. Francúzsko nedávno oznámilo svoju vlastnú víziu energetickej politiky EÚ 23.-24. januára (EurActiv, 24. 1. 2006).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA