Komisia chce uľahčiť podnikom život

Európska komisia zverejnila komuniké, vyzývajúce na interoperabilitu e-služieb na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni v celej EÚ.

 

Krátka správa:

Občania a podniky,ktorí realizujú aktivity, ktoré majú administratívne dopady v doch a viacerých krajinách EÚ – založenie podniku, sobáš, registrácia narodenia dieťaťa alebo smrti príbuzného – často čelia administratívnym prekážkam. Kvôli nedostatku interoperability elektronické služby, založené vládami do konca roku 2004 neuľahčujú takéto aktivity naprieč hranicami členských štátov. Keby takto fungovali, boli by užitočné v procese prekonávania geografických vzdialeností a času na administratívne spracovanie žiadostí.

V Komuniké, zverejnenom 23. februára, Komisia identifikovala množstvo odlišných prvkov, ktoré by mali byť harmonizované, aby jednotlivé elektronické služby mohli hladko spolupracovať. Na organizačnej úrovni by mali administratívy prísť so spoločným chápaním toho, že udalosti ako narodenie, sobáše a úmrtia a tiež aj štandardizované podnikateľské procedúry ako založenie podniku či zúčastnenie sa tendra by mali byť riešené spoločne. Ďalším krokom by bolo zavedenie štandardného slovníka, ktorý umožní preklad informácií na systémovej úrovni. Napokon by mali byť samotné systémy štandardizované s rozhraniami, ktoré by umožnili ľahkú výmenu informácií.

Aby sa to všetko stalo realitou, treba prejsť dlhým a komplikovaným procesom, ktorý, ako dúfa Komisia, bude medzi členskými štátmi koordinovaný. Malo by sa tak stať v procese realizácie pracovného programu IDABC 2005-2009, ktorý bol prijatý 8. novembra 2005 a ktorý bude ústredným prvkom nadchádzajúceho akčného plánu týkajúceho sa elektronického vládnutia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA