Komisia chce “zelenú” priemyselnú politiku

Komisia obnovila svoj sľub pomôcť európskemu priemyslu čeliť tlakom globalizácie a klimatickej zmeny, ale zdôraznila, že to nebude znamenať posun k väčšiemu intervencionizmu.

Krátka správa:

Jednou z najväčších prekážok, ktorým dnes čelí priemyselný sektor, je adaptácia sa na výzvy, predstavované klimatickou zmenou ako napr. potreba znížiť emisie uhlíka a zlepšiť efektívnosť energie, povedal komisár pre priemysel G. Verheugen 4. júla 2007.

Komisár Verheugen, ktorý prezentoval strednodobé prehodnotenie priemyselnej politiky z októbra 2005 (pozri EurActiv, 5. október 2005), zdôraznil, že podniky by nemali vnímať politiku boja EÚ proti klimatickej zmene ako hrozbu pre svoju konkurencieschopnosť, ale skôr by sa mali zamerať na „príležitosti nových, nízkoenergetických a zdroje šetriacich procesov a produktov“.

Protekcionizmus podľa Komisie nie je riešením. „Neexistuje potreba zásadnej zmeny proaktívnej a neintervencionistickej politiky na úrovni EÚ,“ tvrdí Komisia.

Táto poznámka by mohla byť vnímaná aj ako odpoveď na minulotýždňové komentáre francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho, ktorý vyzval lídrov EÚ, aby prišli s priemyselnou politikou ochrany „európskych šampiónov“ – spoločností ako napr. Airbus a dodatočnej poznámke, že Európa by mala svoje trhy otvoriť len potom, čo druhí otvoria svoje. „Ak chcete, aby sme otvorili naše trhy, potom ich otvoríme v tom okamihu, ako otvoríte svoje,“ povedal v prejave na leteckej show v Paríži.

Komisia však tvrdí, že sa zameria skôr na zlepšenie prístupu k vonkajším trhom než na uzatváranie sa pred konkurenciou zvonku.

Komisia však uznáva, že vzhľadom na globálne líderstvo EÚ v boji proti klimatickej zmene by mohla utrpieť konkurencieschopnosť energeticky intenzívneho priemyslu v Európe.

Pokúšajúc sa o odpoveď na tento problém, komisár Verheugen povedal, že Komisia zverejní na jeseň materiál, ktorý preskúma „politiky na podporu energeticky náročných sektorov priemyslu, ktoré by znižovali ich dopad na životné prostredie, no zároveň ostali konkurencieschopnými“.

Komisia tiež zamýšľa podporovať politické opatrenia proti klimatickej zmene v partnerských krajinách ako USA, Číne, Indii a Rusku, a to prostredníctvom obchodnej politiky a s cieľom vytvoriť „globálny prístup ku klimatickej zmene“, ktorý vytvorí ďalšie príležitosti pre inovatívne zelené produkty, vyrábané v EÚ.

Komisia dodáva, že absentujúcu vnútorný trh s environmentálnymi produktmi v súčasnosti „obmedzuje veľkosť trhu pre nízkouhlíkové a zdrojovo efektívne produkty“ a sľúbila na nápravu tejto situácie predložiť v roku 2008 akčný plán.

Okrem toho sa bude priemyselná politika EÚ naďalej zameriavať na zníženie administratívnych nákladov pre podniky, zlepšenie rámca EÚ pre práva duševného vlastníctva pre podporu výskumu a inovácií a podporu priemyselných rojov a „vedúcich trhov“, ktoré majú zvýšiť spoluprácu medzi podnikmi, výskumníkmi a spotrebiteľmi.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA