Komisia dostala zlé „environmentálne vysvedčenie“

Skupina desiatich environmentálnych mimovládnych organizácií, známych ako Zelená 10, zverejnila nepríjemné hodnotenie environmentálnych (ne)úspechov Barrosovej Komisie. Dostala 4,3 z desiatich možných bodov.

Krátka správa

Hodnotenie skúma 16 oblastí spojených s environmentálnou politikou, v každej z nich mohla Komisia získať maximálne 10 bodov. Jej „environmentálne vysvedčenie“ je podľa mimovládnych organizácií nasledovné:

  • Klimatické zmeny: 7
  • Energetika a poľnohospodárstvo: 6
  • Lisabonský proces, rozvoj, doprava, biodiverzita, životné prostredie a zdravie: 5
  • Kohézna politika, 6. environmentálny akčný plán: 4
  • Udržateľný rozvoj, obchodná politika, chemická politika, prírodné zdroje, odpady: 3
  • Lesy, ochrana morí, GMO: 2

Zelená 10 na tlačovej konferencii v piatok, 27. apríla, vysvetlila, že nízke celkové skóre je odrazom „zastaraného“ a „jednodimenzionálneho“ zamerania sa Barrosovej Komisie na krátkodobý rast a tvorbu pracovných miest. Podľa Jorgo Rissa, riaditeľa európskej kancelárie Greenpeace, Komisia si „vybrala ignorovanie všestranne výhodných možností tým že predpokladá, že ochrana životného prostredia musí ísť na úkor podnikania a nie vytvárať možnosti ekonomickej aktivity“.

Mimovládky kritizovali najsilnejšie ochranu lesov a morí. Podľa nej nemá v tejto oblasti Komisia akúkoľvek koherentnú politickú víziu či smerovanie.

Napriek celkovo kritickému hodnoteniu získala Komisia pochvalu za tvrdý postoj voči členským krajinám v oblasti obchodovania s emisiami, za rozvoj koherentnejšieho rámca boja s klimatickými zmenami a za svoju prácu na Akčnom pláne pre biodiverzitu.

Hodnotené boli aj výsledky jednotlivých komisárov. Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas dostal všeobecnú pochvalu, najmä za svoju snahu spojiť agendu klimatických zmien s otázkami biodiverzity. Menej pozitívne hodnotenie dostal komisár pre energetiku Piebalgs, predovšetkým kvôli jeho postoju k štátnym subvenciám, jeho kolega, viceprezident Komisie Günter Verheugen zodpovedný za oblasť podnikania a konkurencieschopnosti, bol kritizovaný za „vytváranie problémov“ vo funkcii komisára dohliadajúceho na agendu rastu a tvorby pracovných miest.

Zelená desiatka v tlačovom vyhlásení zdôrazňuje, že Komisia ešte má čas na zlepšenie „implementáciou dopredu hľadiacich politík, ktoré pripravia európskych občanov na neistú budúcnosť, v ktorej bude znižovanie mrhania zdrojmi prinášať ušetrenie nákladov, vytvorenie pracovných miest a nové možnosti na podnikanie“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA