Komisia konzultuje envirostratégiu

Ako súčasť prípravy prehodnotenia šiesteho rámcového akčného programu pre životné prostredie Komisia začala internetovú konzultáciu so zainteresovanými stranami.

 

Krátka správa:

Komisia sa pripravuje na prehodnotenie svojho 6. environmentálneho akčného programu. Aby získala vstupy od zainteresovaných strán, otvorila konzultačnú webstránku, kam môžu občania a organizácie z celej EÚ zasielať svoje reakcie a odporúčania. Konzultácia bude prebiehať po dobu ôsmich týždňov – až do 14. júla 2006.

Nedávna správa Inštitútu pre európsku environmentálnu politiku bola vysoko kritická, pokiaľ ide o implementáciu 6. Environmentálneho akčného programu. Správa tvrdila, že environmentálna politika EÚ bola „politicky znehodnotená“, kvôli lisabonskej agende EÚ, ktorá sa zameriava na ekonomický rast a pracovné miesta (pozri EurActiv, 18. máj 2006).

V reakcii na otázku EurActivu vyhlásil hovorca Komisie, že Komisia ostáva „oddaná stratégii trvalo udržateľného rozvoja EÚ“.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA