Komisia optimistická v ekonomických vyhliadkach

Komisia upravila odhad ekonomickej prognózy rastu v EÚ. Podľa očakávaní by sa mal rast zvýšiť o 0,3%, zatiaľ čo inflácia by sa mala zmierniť.

Krátka správa

16. februára zvýšila Komisia odhad rastu ekonomiky EÚ na 2,7%. V eurozóne sa očakáva rast na úrovni 2,4%. V správe sa píše, že rast v EÚ je zapríčinený najmä zlepšením situácie na pracovnom trhu. Tento faktor umožňuje EÚ ustáť súčasné ceny energií bez hospodárskych škôd.  Vďaka nižším svetovým cenám ropy a limitovanému dopadu zvýšenia DPH v Nemecku by sa mala znížiť inflácia v roku 2007 z 2,2% (2006) na predpokladaných 1,8%.

Zatiaľ čo ekonomické prognózy sú optimistické, komisár pre ekonomické a hospodárske záležitosti, Joaquín Almunia, varoval vlády pred opakovaním chýb z minulosti. Požaduje, aby bolo toto dobré ekonomické obdobie využité pre uskutočnenie štrukturálnych reforiem a stalo sa tak cestou k zdravému rozpočtu verejných financií.

Komisia vyzýva, aby pozitívny obrat na pracovnom trhu viedol taktiež k rastu príjmov zamestnanej pracovnej sily. Komisia však zároveň varuje, že urýchľovanie rastu platov by mohlo viesť Európsku centrálnu banku k zvyšovaniu úrokovej miery. V centre záujmu Komisie ostáva naďalej otázka nevyváženosti svetovej ekonomiky.

Podľa Eurostatu činil obchodný deficit krajín eurozóny za rok 2006 približne 8,2 mld. eur (v roku 2005 obchodovala eurozóna s prebytkom 16,2 mld. eur). Obchodný deficit EÚ-25 predstavoval v 2006 asi 172,6 miliárd eur.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA