Komisia podporuje „efektívnu“ rozvojovú pomoc

Európska Komisia sa ohradila pred názorom, že EÚ zlyhala v uskutočňovaní svojich sľubov v oblasti pomoci chudobným krajinám vo svete. Zároveň však pripustila, že je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na rovnomernejšie rozšírenie rozvojovej pomoci.

Krátka správa

Oznámenie nasleduje po vyhlásení asi 1600 európskych mimovládnych organizácií z 3. apríla 2007, v ktorom sa tvrdí, že tretina európskej rozvojovej pomoci v roku 2006 nebola efektívna v prinášaní zdrojov a inovácií do chudobných krajín.

4. apríla 2007 Komisia rázne zdôraznila svoje trvanie na tom, že EÚ sa nachádza „vo všeobecnosti na správnej ceste,“ ako sprostredkúvať pomoc najchudobnejším krajinám vo svete. Komisár pre rozvoj a humanitárnu pomoc, Louis Michel, novinárom povedal, že EÚ je verná svojim záväzkom na fronte rozvojovej pomoci. Zároveň podotkol, že čelí dvom výzvam: „Po prvé, musíme dodržiavať svoje sľuby tým, že budeme svojim partnerom poskytovať väčšiu očakávanú pomoc. Po druhé, naše úsilia musia byť rovnomerne rozšírené a každý členský štát musí byť verný svojim záväzkom, čo sa žiaľ dnes nedá o všetkých z nich povedať.“ Komisia zároveň označila za chvályhodné, že desať krajín, ktoré sa k EÚ pripojili v roku 2004, počas obdobia od svojho vstupu zdvojnásobilo výšku svojej pomoci.

V reálnych číslach, rozvojová pomoc členských krajín a Komisie činila v roku 2006 čiastku približne 48 mld. eur, teda približne 100 eur na jedného obyvateľa. V porovnaní s USA (53 eur na obyvateľa) a Japonskom (69 eur na obyvateľa) je EÚ v tomto smere lídrom. V dôsledku ďalšieho úsilia v boji proti chudobe navrhla Komisia odstránenie všetkých zostávajúcich množstevných a tarifných obmedzení pre prístup krajín afrických, karibských a tichomorských regiónov na európsky trh. Toto by zahŕňalo všetky produkty, vrátane poľnohospodárskych tovarov ako sú: hovädzie mäso, mliečne výrobky, obilniny a rovnako všetky druhy ovocia a zeleniny.

Slovensko identifikovalo v rámci svojej zahraničnej rozvojovej pomoci nasledovné geografické priority:

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA